Holder styringsrenten i ro

Norges Bank gjør ingen endringer i styringsrenten