Det gjeldstyngede landet Belize i Karibia har for annen gang på én måned latt være å betale renten på statsgjelden sin, skriver BBC.

Landet skylder 23 millioner dollar i renter på et lån på 550 millioner dollar, og betalingen forfalt 20. august.

Denne gjeldsposten utgjør omtrent halvparten av landets statsgjeld, renten er på 8,5 prosent, og lånet forfaller i 2029.

Belize ønsker helst å kutte renten til 2 prosent, utsette forfallsdatoen og fordele nedbetalingene over 50 år.

Ville slette halve gjelden

Belize betalte 11,7 millioner dollar og fikk dermed én måneds pusterom. I forrige uke forfalt imidlertid rentebetalingen, men pengene uteble nok en gang.

Kreditorene er imidlertid fornøyd med det delvise oppgjøret og vil foreløpig ikke gå til rettslige skritt for å kreve inn det resterende.

— Myndighetenes beslutning om denne betalingen ble tatt i samråd med kreditorene, og vi anser det som et faktisk steg i god tro og i riktig retning, sier AJ Mediratta, representant for kreditorene, til BBC.

Myndighetene foreslo først at 45 prosent av gjelden skulle avskrives, men dette ble ikke godt mottatt. Kreditorene fryktet at de skulle tvinges inn i en gjeldssanering som den Hellas fikk gjennomslag for i mars i år.

Fire av ti er fattige

Landet, som ligger klemt mellom Det karibiske hav, Mexico og Guatemala, er 290 kilometer langt og 110 kilometer bredt, og omtrent på størrelse med Nord-Trøndelag (22.966 km2). Landet har omtrent 333.000 innbyggere.

Turisme er den fremste eksportvaren, etterfulgt av «marine produkter», sitrusfrukter, sukker og bananer. Men svak og negativ vekst ellers i verden har ført til langt færre turister og dermed svakere økonomisk utvikling for Belize. I tillegg har landets turistindustri vært direkte og indirekte rammet av kraftig uvær.

- Selv om Belize har den nest høyeste gjennomsnittsinntekten pr. innbygger i Mellom-Amerika, skjuler statistikken store forskjeller mellom fattig og rik, heter det i CIA Factbook.

Tall fra 2010 viser at mer enn fire av ti belizere lever i fattigdom.

— Det betydelige handelsunderskuddet og den tunge gjeldsbyrden skaper stadig store bekymringer, skriver CIA.

I 2010 var miljøvern tema for denne menneskeskulpturen på en liten sandøy utenfor kysten av Belize. Nå kan det være landets muligheter for å refinansiere gjelden som nærmer seg slutten.
Reuters/Lou Dematteis/Spectral Q/NTB Scanpix