— De neste 10-15 årene vil våre verden endre seg betydelig. Vi har tidligere pleid å tenke på hvordan man når mobilkundene, som har økt kraftig i antall år for år. Men i fremtiden vil vi snakke om 50 milliarder tilknyttede enheter – som inkluderer ikke bare mobiltelefoner men også smarte kjøleskap, kaffemaskiner og mange andre typer dingser vi omgir oss med. De blir naturlig integrert i mobilnettet.

Det sier Ericssons Patrik Regårdh, som kaller seg Networked Society Evangelist.

Supersmarte boliger

Det store utbyggingsprosjektet, Stockholm Royal Seaport, skal være hypermoderne, bærekraftig og smart – svært høy miljøprofil, CO2-utslipp på et absolutt minimum. Det blir også en innovasjonsarena for bygg og transport.

Ericsson er en viktig partner i prosjektet og skal blant annet bidra med å få på plass smarte elløsninger, moderne kommunikasjonsteknologi, som skal gi muligheter for virtuelle møter, telearbeid, telemedisin, e-læring.

— Dette kan bli et utstillingsvindu. Et konsept vi kan utvikle og markedsføre i andre lignende prosjekter over hele verden, sier Regårdh.

Noe av dette kan man få demonstrert på Ericsson Studio i den stockholmske bydelen Kista Science City, hvor telegigantens siste skrik i teknologi blir vist fram. Her har man blant annet utviklet et ”social web of things”, det vil si et sosialt medium hvor man kan kommunisere og styre alt fra kjøleskap, lys, kaffemaskin og andre elektroniske duppeditter hjemme – viamobilen eller nettbrettet.

Energi og mobil

Energisektoren er et nytt område for Ericsson, hvor man ser store muligheter. Regårdh mener telekom— og energi-sektoren har mange likhetstrekk, både bransjens struktur og type teknologi som trenges. Også innen energi trengs ny teknologi som effektiviserer. Mye av kunnskapen på telekom kan videreutvikles i elsektoren.

Det handler blant annet om intelligent bruk av for å spare strøm.

Et eksempel er smarte ladere til elbiler. Hvis for eksempel et stort antall elbiler setter til lading samtidig kan det knekke kapasiteten på elnettet. Men hvis for eksempel elbileieren legger inn når han/hun ikke skal bruke bilen før neste dag kan ladingen styres til et tidspunkt hvor det er god tilgang på energi.

Selskapet ser også på løsninger som gjør at du og jeg kan finne smartere måter å bruke strøm på, og dermed få ned strømregningen – noe som også vil ha en positiv miljøeffekt.

Ericsson mener de kan systematiskere og styre elflyten på en elegant måt mot brukerne.

Spotify for elbransjen

— På en måte kan du si at vi ønsker å bli det samme for elbransjen som Spotify er for musikkbransjen.

— Vi kan anvende vår kompetanse på andre områder. Foreløpig er dette en veldig liten satsing hos oss, men vi tror det kommer til å bli stort.

Anders Backerholm viser rundt i Ericsson Studio der det tradisjonsrike har stilt ut gamle og nye produkter og tjenester i skjønn forening.

Han påpeker at helt stiden Ericsson startet for snart 140 år siden har forretningsideen handlet om kommunikasjon. Først prat, så mer og mer data. Det siste har eksplodert etter 2007, da Apple kom med sin første iPhone. IPad har satt ytterligere fart i dette.

Den neste ”grei”

Ericsson-forskerne pønsker på hva som kommer til å bli den neste ”grei” - hva som blir det neste store. En ting de tror kan bli stort er noe de har kalt "manchester cord". Det vil si at man bruker kroppen som en biologisk nøkkel til for eksempel å skur på elektronisek enheter, sende musikk gjennom kroppen.

I tillegg er det voldsom satsing på utvikling nye og mer moderne basestasjoner – i alle størrelser, noen så små som en bærbar PC.

Flere og mindre basestasjoner dekning og kapaistet i nettet at det er flere og små basestasjoner plassert rundt. Mindre, bedre, mer effektive - det er hele tiden et kapløp

Design er også høye på agendaen. Mange synes basestasjonene er stygge, men det jobbes intest med å gjøre dem mer elegante. Foran hovedkvarteret er en som er formet som en skulptur og i inne Ericssons Studio er det en som er formet som en stor mobiltelefon.

Wifi og LTE

Ericsson har også kjøpt wifi-selskapet BelAir og utvikler nå kombinasjonsløsninger med trådløst Internett og mobilnett, slik at mobilen enda enklere i dag kan velge hvoa som passer est på ulike steder.

Lade elbilen hjemme hos andre og få regningen selv. Identifiserng på ulike mote QR-kode eksepmel, tar strøm som et helt hus.

Signe Dons/Aftenposten

Ericsson har sin egen LTE-van Ellers er LTE det store. Denne nye teknologien for moderne mobilnett som 4G som nå rulles ut i de store byene i Norge skal gjøre dekningen og kapasiteten mer stabil i nettet. Ericsson har sine egen "LTE-van" som de kjører rundt med og sjekker.

Det kan være vanskelig å få god stabilitet go dekning i byer med mange høye bygninger, dette er noe LTE-teknologien hjelper til med.

Med "Social web of Things" kan du styre dine elektroniske apparater via smarttelefon eller nettbrett.
Signe Dons
Basestasjoner trenger ikke være kjedelige.
Signe Dons
I Ericsson Studio i Kista, Stockholm, viser de frem Ericssons historiske, nåværende og fremtidige produkter.
Signe Dons