Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) hadde håpet på utbygging av gassprosjektet Snøhvit rett utenfor byen. Men Statoil og de andre partnerne meldte tirsdag morgen at de skrinlegger planene.

— Jeg er skuffet over at lisenspartnerne har stanset arbeidet. Men samtidig har de sagt at de vil satse milliardbeløp på å oppgradere anlegget for å sikre mer oppetid. Det er det viktigste nå, sier han til Aftenposten.no.

Statoil, Petoro, Total og de andre eierne av Snøhvit mener det ikke er funnet nok gass til å forsvare verken utvidelse av dagens anlegg eller bygging av en gassrørledning sørover fra Barentshavet. Jakobsen er naturlig nok ingen tilhenger av rør uansett, og har ikke gitt opp håpet om utvidelse.— Jeg håper og tror at selv om de legger ned videreutviklingen nå, så kommer de til å ta opp igjen arbeidet om noen år. Men da må de finne mer gass for at det skal være lønnsomt, sier ordføreren.

Sender til Asia

Snøhvit skulle forsyne USA med flytende naturgass (LNG), fraktet med skip fra anlegget på Melkøya. Men amerikanerne tok i bruk skifergass og markedet tørket inn. Prisen ble for lav til at det ville lønne seg. Samtidig får gasshungrige europeere sine leveranser fra Russland og andre steder.

Men prisene i Asia har holdt seg godt, og den lett flyttbare Snøhvit-gassen har derfor blitt sendt østover.

— De har jo funnet mye mer gass på Snøhvit enn det lå an til. Men bortsett fra det, er det minimalt med gass som er funnet. Vi får håpe på mer, sier den optimistiske Hammerfest-ordføreren.

- Snøhvit er sentral

Petoro, som er statens selskap for direkte eierskap på norsk sokkel, er nest største eier i Snøhvit-lisensen. Petoro har vært blant de mer negative til en Snøhvit-utbygging.

— Vi har sagt at dette ikke har vært så lett å få til. Vi synes mange har falt raskt og bastant på en av de to løsningene; utvidelse av Melkøya, eller gassrør. Dessverre ser vi at det ikke er ressursgrunnlag nok i gassfunnene i Barentshavet til det, sier kommunikasjonssjef Sveinung Sletten i Petoro til Aftenposten.no.Han presiserer at Petoro fortsatt har klare ambisjoner om at Barentshavet skal utvinnes som olje- og gassprovins.

Ikke mindre leting

— Vi tror Snøhvit og Melkøya vil spille en helt sentral rolle i dette. Det pågår en stor leteaktivitet, og vi ser frem til nye tildelinger i området. Vi håper det kan gjøres tilstrekkelige funn til at en kapasitetsutvidelse vil tas opp igjen, sier Sletten.

- Vil mangelen på et større anlegg gjøre det mindre attraktivt å lete etter gass i Barentshavet?

— Nei, det tror jeg ikke. Det har ikke vært sånn på norsk sokkel at man først må ha anlegg og deretter lete etter gass. Man går og leter etter de ressursene som finnes, for så å bygge det anlegget som trengs, sier Sletten.

- Interessen er svært høy

Olje- og energiminister Ola Borten Moe beskriver stansen i utvidelsen av Snøhvit som «i påvente av nye gassfunn».

— Dette er en kommersiell prosess. Slik jeg forstår det ønsker rettighetshaverne å konsentrere seg om å gjøre det eksisterende anlegget på Melkøya mer robust. Dette er et viktig arbeid, sier han, ifølge en e-post fra departementets kommunikasjonsenhet.

- Er ambisjonene nådd for gass i Barentshavet? Håper dere på flere gassfunn?

— Letevirksomheten i Barentshavet fortsetter, og interessen fra industrien er svært høy i dette området. Oljedirektoratet vurderer ressursgrunnlaget og Gassco studerer fremtidige eksportløsninger fra Barentshavet. Dagens beslutning, samt eventuelt nye funn er viktige premisser for det videre arbeidet, sier olje- og energiministeren.

Stopper Støres gassrør

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre lanserte for ett år siden tanken om å bygge ut rørledningsnettet videre nordover fra Åsgård til Barentshavet. Snøhvit-partnerne sier de ikke tar stilling i det strategisk viktige veivalget mellom gassrør eller utvidelse av Melkøya-anlegget.

– Utsettelsen blir begrunnet med manglende gass. Et gassrør vil trenge mye mer gass enn et Tog 2. De som har fantasert om at det raskt kan bygges et rør til Barentshavet har ikke lengre grunnlag for et slikt standpunkt. Med pressemeldingen fra Statoil begraves tanken om et rør, sier styreleder Arvid Jensen i leverandørsammenlutningen PetroArctic til NTB.

Ifølge Petro-Arctic-styrelederen, som representerer de nordnorske leverandørene, vil det fortsatt være høy og økende aktivitet i Hammerfest i årene som kommer som følge av høy leteaktivitet, utbyggingen av Goliat og senere Skrugard/Havis, skriver NTB.

– Men for utviklingen av nordnorsk leverandørindustri er det alvorlig at planleggingen av Tog 2 så langt stopper opp. I dag er det en sped industri som er i utvikling. Uten nye utbyggingsprosjekter på land vil utviklingen av den nordnorske leverandørindustrien bli forsinket, sier Arvid Jensen til byrået.