Fisker opp rømt fisk etter brann i oppdrettsanlegg

Om lag 190.000 fisk sto i merden da brannen oppstod