– Saken er returnert statsadvokaten fordi bevisoppgaven ikke foreligger, skriver tingrettsdommer Richard Saue i Stavanger tingrett i et brev til de involverte.

Ifølge Dagens Næringsliv viser Saue til at bevisoppgaven ikke «antas å kunne foreligge innen en tidshorisont som i rimelig utstrekning ivaretar de hensyn som ligger i kravene i straffeprosessloven».

– Ufullstendig arbeid

Like etter at tiltalen mot sju personer ble tatt ut 16. juni ba Saue om at førstestatsadvokat Harald L. Grønlien leverte inn bevis for retten senest 20. juli. Det ble ikke gjort.

Fem dager før fristen gikk ut ba i stedet Grønlien om to måneders utsettelse av bevisfristen, noe forsvarerne betegnet som respektløs og uhørt. Grønlien dro på ferie framfor å levere bevisoppgaven innen tidsfristen 20. juli.

Advokat Bjørn Stordrange, som representerer den hovedtiltalte Fred Ingebrigtsen, mente tiltalen stred mot straffeprosessloven ettersom bevis ikke ble sendt til retten idet tiltalen ble tatt ut. Protestene førte til full retrett.

– Dette er i realiteten en avvisning av et ufullstendig arbeid, sier Stordrange til avisen.

– Umulig situasjon

Førstestatsadvokat Grønlien er på sin side fullstendig uenig i tingrettens beslutning. Han understreker at arbeidet med bevisdokumentene er svært omfattende og tidkrevende og mener retten kunne gitt dem utsettelse.

– Vi var satt i en umulig situasjon når det foreligger frist 20. juli, og man hadde ferie til 2. august. Påtalemyndigheten hadde en urealistisk frist å forholde seg til. Det lar seg ganske enkelt ikke gjøre, sier Grønlien.

Acta-saken er blitt omtalt som norgeshistoriens største innsidesak. Politiet mener Acta-gründer Fred Ingebrigtsen er hovedmann og at det er handlet Acta-aksjer for over 100 millioner kroner på ulovlig vis.