Hvis sjefen din mangler humor, bør du se deg om etter ny jobb fort.

Dette skriver forfatter og rådgiver Jon Morten Melhus i gårsdagens Aftenposten, og han hevder at ledere uten sans for humor kan være skadelig for både medarbeidere og virksomheten.

Skaper kreativitet og arbeidslyst

Aftenpostens jobbekspert Mette Manus, mener at humor er med på å bidra til en lett tone på arbeidsplassen, og at det igjen skaper mer kreativitet og energi.

— I dag er sosial intelligens minst like viktig som den faglige, også fordi du må formidle din dyktighet. Gjennom humor løsner man opp, noe som gir rom for åpen, alternativ og mer kreativ tenkning. Dette i seg selv kan være svært lønnsomt for bedriften, sier Manus.

Manus sier at det er viktig at humor ikke går på bekostning av andre og går over i mobbing. Men en snill og varm humor på arbeidsplassen vil skape liv, energi og gi arbeidslyst.

Seriøs med humor?

Manus legger til at humor og selvironi er egenskaper som ligger i oss, og for noen faller det mer naturlig enn hos andre. Den faglige dyktigheten må alltid være tilstede, man kan ikke seile på bare å være morsom.

- Men jeg tror mange glemmer at humor ikke er det samme som at man ikke tar ting alvorlig, sier Manus.

Manus understreker at godt humør smitter, og at det bør finnes elementer av humor på enhver arbeidsplass.

Har du spørsmål om karriere og utdanningsvalg? Spør Aftenpostens jobbekspert Mette Manus her.

Sjefen må se deg

Manus mener at en god sjef først og fremst ser deg, gir deg tillit, stiller krav, gir deg utfordringer og mulighet til å utvikle deg. I tillegg må sjefen selv bidra for å skape et godt miljø på arbeidsplassen.

- De viktigste egenskapene til en sjef er at han er åpen, tydelig, gir deg annerkjennelse når du fortjener det, har humor og ikke tar seg selv altfor alvorlig, sier Manus.

Unge jobber av lyst, ikke plikt

Melhus mener at det gjennom mange år har vært slik at plikt og venstredelen av hjernen har styrt i jobbsammenheng.

- Vi tror at det er bare de rasjonelle sidene som er viktig på jobben, men vi må være engasjerte og positive for å yte maks. Dagens unge jobber ikke av plikt, men av lyst, og en leder som ikke klarer å forholde seg til dette bør ikke være en leder, sier Melhus.

Melhus mener at man som sjef må være glad i mennesker for å kunne lede, motivere og inspirerere.

— Som Freud sa så er sansen for humor en ferdighet som hjelper oss å mestre frustrasjon, ubehag og andre daglige problemer. Når livet blir tøft, trer humoren inn som en reddende engel, sier Melhus.

Humor har lav status

Melhus mener at humor har for lav status i dagens arbeidsliv, og at for mange er opptatt av det rasjonelle, tall og kvantitet. Det er i dag for lite fokus på det mellommenneskelige, ifølge Melhus.

- Så lenge det er den sunne selvironien og galgenhumoren som herjer, og ikke den usunne sarkasmen, ironien og satiren, så vil enhver arbeidsplass ha godt av en dose humor, sier Melhus.

Mer komplekse krav

Guri Larsen, rekrutteringsekspert i Adecco Select, mener at dagens arbeidstagere møtes med mer komplekse krav enn hva tilfellet var tidligere. At en leder er i stand til å bruke selvironi og se humoren i situasjoner som oppstår på en arbeidsplass, er positivt.

— Trivsel er en viktig faktor med tanke på produktivitet, lojalitet og felleskapsfølelse. Takke meg til en leder som skaper godt samhold og rom for å smile og le på jobben, enn en som er selvhøytidelig og ikke klarer å snu vanskelige situasjoner og oppgaver til morsomme og inspirerende utfordringer, sier Larsen.

Har du spørsmål om jobb, karriere og rekruttering? Spør Aftenpostens jobbeksperter her.

Larsen sier at god ledelse handler om å skape resultater gjennom andre blant annet gjennom å lede, motivere og utvikle sine ansatte. For å lykkes med dette må lederen ha god forretningsforståelse, evne å håndtere, analysere og vurdere kompleks informasjon, ha god helhetsforståelse, være løsningsorientert og ha god stresstoleranse.

— Lederen må også ha en god porsjon sunn fornuft og ikke minst være sterk på mellommenneskelighet, det vil si at man er fleksibel og sensitiv i sin omgang med andre, sier hun.