• FORSVARER PRAKISEN: Havnesjef Inge Tangerås

- Bryter flere regelverk

Jusseksperter mener Tangerås har brutt lovverket, i tillegg til å være inhabil i saken.