En ny meningsmåling viser at bare 46 prosent av de spurte mener at Obama gjør en god jobb som president, mens 50 prosent mener han ikke gjør det.

Misnøyen med hvordan president Barack Obama håndterer den svake økonomien blir stadig økende — i takt med prisene på olje. Nå oppgir et rekordstort antall amerikanere at de er sterkt negative til håndteringen av presidentvalgets viktigste sak, ifølge en ny meningsmåling utført på oppdrag av Washington Post og ABC News.

Politisk sensitivt

De stadig mer pessimistiske synene på Obamas økonomihåndtering kommer på tross av mer oppløftende arbeidsledighetstall og andre tegn til økonomisk bedring. Meningsmålingen viser imidlertid den politiske sensitiviteten som er knyttet til oljeprisen. De potensielle politiske konsekvensene synes tydelige. Tidligere Massachusetts-guvernør Mitt Romney og tidligere senator Rick Santorum ligger nå jevnt i meningsmålingene satt opp mot Obama.

De svake meningsmålingstallene kommer kun fem uker etter at Obama tilsynelatende fikk en boost av at økonomien viste tegn til bedring.

Oljeprisen pekes ut som hovedårsaken: Nær to tredeler av amerikanerne sier de er misfornøyd med måten Obama håndterer situasjonen som påfører bilister økte kostnader direkte ved bensinstasjonene, der prisene allerede har gått opp.

Kun 26 prosent sier de fornøyd med Obamas håndtering av bensinpriser, den svakeste karakteren i denne meningsmålingen.

— Går utover familieøkonomi

Mange amerikanere sier at høye oljeprisen allerede går utover familieøkonomien deres, og nesten halvparten av amerikanerne sier at de tror at prisene vil fortsette å stige, og forblir høye.

Fredag la USA frem sine arbeidsledighetstall som viste at det har kommet til 227.000 nye arbeidsplasser den siste måneden, noe som ga Det hvite hus noe positivt å peke på.

Likevel viser undersøkelsen, som ble foretatt fra onsdag til lørdag, at 59 prosent av amerikanerne gir Obama negativ karakter når det gjelder økonomi, en økning siden forrige måned.Den negative utviklingen har også stanset det som så ut til å være en positiv utvikling for presidentens overordnede «approval rating». I den ferske undersøkelsen sier 46 prosent at de er godkjenner hvordan Obama håndterer jobben sin, mens 50 prosent sier at Obama ikke står til «godkjent».

Helt likt

Den negative trenden er særlig tydelige blant uavhengige velgere, der 57 prosent er misfornøyd med presidentens innsats. Det er også denne gruppen som er i vippeposisjon under presidentvalget, og har nå gjort det helt jevnt mellom de sterkeste republikanske kandidatene og demokratenes kandidat Obama.

Obama står nå helt likt med Romney (47 prosent for presidenten, og 49 prosent for Romney) og Santorum (49 mot 46). Tidligere har Obama ledet klart da han ble satt opp mot republikanernes kandidater.

For Republikanerne står nå nominasjonsvalget i realiteten mellom Romney og Santorum: 33 prosent sier de foretrekker Romney, mens 29 prosent holder en knapp på Santorum. Bak dem ligger Newt Gingrich med en oppslutning på 14 prosent og Ron Paul med 12 prosent, ifølge meningsmålingen.

Norsk enerett: Aftenposten