Mohammed Aslam fikk tilnavnet «Lille-Røkke» i Oslos drosjemiljø, fordi han alltid hadde store kontantsummer i lommen da han opererte sin flåte av drosjer i byen frem til høsten 2007.

Nå må han svare for en god del av disse kontantene som ga ham det spesielle tilnavnet.

2 x 2= 4

For tiden soner han en dom på to års fengsel i Kongsvinger han fikk for fire år siden.

I den nye siktelsen har Aslam etter det Aftenposten erfarer, fått tilbud om to nye år bak murene i Norge for at påtalemyndigheten skal bli ferdig med saken.

Forutsetningen er at han frivillig går med på en tilståelsesdom. Strafferammen ville ellers vært 12 års fengsel med de lovbruddene han er siktet for.Alt tyder imidlertid på at Aslam ikke uten videre vil gå med på en tilståelsesdom.

Dømt i 2008

Ved dommen i 2008 mistet han også retten til å drive næring for all fremtid etter svart drosjekjøring, trygdesvindel, pengesmugling og ulovlig oppbevaring av våpen.

Han ble tatt i drosjerazziaen knyttet til regnskapsfører Henry Amundsen i 2003, men kun for et mindre beløp.

I 2005 ble han tatt i et nytt bokettersyn fra skattemyndighetene. Dette gjentok seg i 2007.

Aslam ble avslørt da han forfalsket en død manns underskrift i 2007. Alle hans drosjeløyver ble inndratt. En flåte på rundt 60 drosjebiler var på et tidspunkt under Aslams kontroll.

Før dommen falt, reiste Aslam til Pakistan, og ble der inntil han ble pågrepet i fjor høst.

Flere anmeldelser har strømmet inn etter den første dommen.

Stor enkeltsak

Aslams sak er en av de største skattesvindelsakene i Norge noensinne. Dommen han har fått og den nye siktelsen omfatter svindel i hundremillionersklassen.

Nå er han siktet for manglende innberetning av 28,7 millioner kroner i lønn til sjåførene.

I tillegg kommer åtte millioner i inntekter fra et løyve registrert på en annen person samt momsbedragerier på nær fem millioner kroner.

Siktelsen omfatter også et bedrageri av DNB på 390.000 kroner. I årene fra 2004–2008 har han ikke levert selvangivelser og næringsoppgaver.

Politiadvokat Ragnvald Brekke sier at siktelsen er en barbert versjon, men at det ikke har betydning for en eventuell dom.– Han ble tatt allerede i 2003, og la kortene på bordet. Fra det tidspunktet har han drevet utenfor alle regler. Dette har vært tidkrevende siden regnskapene er rekonstruert fra bilag som ble levert i svarte søppelsekker. Ballen ligger nå hos siktede og hans forsvarer. Vi avventer tilbakemelding om han vil ta tilståelsesdom eller ikke, sier Brekke.

Bestrider tallene

Aslams forsvarer, Torkjell Solbø, sier at hans klient bestrider størrelsen på tallene i den nye siktelsen. Han benekter også å ha drevet drosjevirksomhet i en annens navn

– Siktelsen bygger på skatteetatens bokettersynsrapport som min klient ikke har fått kommentere. Han er heller ikke avhørt av politiet. Min klient vil erkjenne mye, og jeg kan ikke utelukke en tilståelsesdom. Vi ser på oversendelsen av denne siktelsen som en innledende dialog, sier Solbø.

Sluttspurt for drosjesakene

Syv drosjeeiere ble nylig dømt i Oslo tingrett, men det er ukjent om noen vil anke dommen. Foruten Aslams sak gjenstår en masserettssak mot seks drosjeeiere som skal behandles i lagmannsretten fra 22. mai. Saken er anket på straffeutmåling.

Det betyr at Oslo-politiet er i ferd med å sluttføre «Taxiaksjonen», som ble påbegynt høsten 2007.Bakgrunnen var razziaen mot regnskapsfører Henry Amundsen, som ble dømt til åtte års fengsel for grovt skattesvik. Razziaen i 2003 omfattet også hans klienter i drosjebransjen. 341 av Amundsens klienter i bransjen ble tatt for svart kjøring. 31 andre eier ble også tatt. I tillegg har rundt 2000 sjåfører vært innblandet i saken

Status i saken er at over 200 eiere nå er dømt etter svart kjøring. I tillegg har 570 eiere og sjåfører mottatt over 100 millioner i trygd og sosialhjelp mens de kjørte svart. Over 100 av disse er dømt for trygdesvindel. I samme sak er det systematiske bedragerier knyttet til moms, toll og forsikring.