Nå må Norengros betale kommunen 11 millioner kroner etter en rekke tilfeller av overprising.

Årsaken til at den samme kalenderen ble over 30 ganger så dyr i løpet av kort tid, var at kalenderen for 2011 ikke var fastpriset på det tidspunkt Oslo kommune inngikk avtalen med Norengros. Dette er ett av mange eksempler hvor retten mener at leverandøren økte sine priser i strid med avtalen.

I dommen fra Oslo tingrett er det slått fast at Norengros også må ut med 70 800 kroner i dagbøter. De må dekke kommunens saksomkostninger på en 188 700 samt utgifter til ekstern undersøkelse, til sammen en halv million kroner. Dette kommer i tillegg til egne advokatutgifter på en halv million kroner.

Lavt anbud

Norengros fikk tilslaget etter en anbudskonkurranse. I kommunens kravspesifikasjon skilles det mellom et utvalg varer til fast pris i anbudskontrakten og andre varer. Oslo kommune har i utlysningen likevel slått fast at andre varer skal følge samme prisnivå.

Retten mener avtalen ikke er til å misforstå, men den mener Norengros har lagt seg svært lavt prismessig for å få kontrakten. Retten konkluderer med at de har tatt igjen på varer, og har lagt seg på markedspris uten at de har hatt anledning til dette.

Sender signal

— Jeg er veldig glad for denne avgjørelsen. Den sender et signal til markedet, sier avdelingsdirektør for konserninnkjøp i Oslo kommune, Gunnar Wedde.

Han mener det offentlige stadig opplever at leverandører forsøker å endre vilkårene underveis.

— Det er greit at de forsøker å tjene penger, men de må være lojale mot avtalene. Eksempelet med endret pris på kalenderne er ett av mange. Da vi inngikk avtalen i 2010 fikk vi en pris fra varekatalogen på 15 000 kroner. Kalenderne for 2012 var da naturlig nok ikke med i denne katalogen. Siden det er de samme kalendere, regnet vi med at prisen var den samme tross ny dato, sier Wedde.

Avdekket mer

Prisendringen på kalender førte til at kommunen avdekket uenighet om restene av prisene. Det var kjøpt varer for 23 millioner kroner.

- I avtalen var det slått fast at 80 prosent av omsetningen skulle være etter faste, avtalte priser. De resterende 20 prosent skulle være øvrig sortiment. Resultatet ble motsatt fordeling. Dette skjer blant annet fordi produktene endrer design og dermed produktnummer med ny pris, sier Wedde.

— Vi visste vi hadde en god sak og er ikke overrasket over at vi har fått medhold på alle punkter, sier direktør i Utviklings- og kompetanseetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

Ingen kommentar

Norengros advokat Karoline Kreyberg sier at hun og klienten ikke vil kommentere en dom som ikke er rettskraftig.

- Vi har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen vil bli anket, skriver Kreyberg i en SMS-melding til Aftenposten.