Flere store industribedrifter har på få måneder lukket portene i det oljesmurte Norge. Forskningen viser at rundt to tredjedeler av oppsagte industriarbeidere får nye jobber i industrien. I Moss, på Herøya, på Hønefoss, i Glomfjord og i Narvik har mange allerede fått ny jobb.

For de aller fleste er det en stor belastning å miste jobben. I løpet av 2011 var nær 284.000 personer registrerte som helt ledige hos Nav. Men gjennomsnittlig ledighet for året under ett var bare knapt 70.000.

Det betyr at det i gjennomsnit t tar rundt tre måneder å skaffe seg jobb. I alt var det 2,6 millioner personer i jobb i fjor. Nedleggelser i tre store industribedrifter vil i løpet av et drøyt halvår koste 1800 jobber. Mandag skrev Aftenposten om Norske Skog Follum på Hønefoss. En måned etter at fabrikken stengte har 211 av de 356 oppsagte fått ny jobb eller tidligpensjon.

Stenger i Moss

Peterson papirfabrikk i Moss stengte driften fredag 13. april. 280 ansatte mistet jobben. Jakten på nye jobber har startet, og det ser ikke helt håpløst ut.

- Jeg vil anslå at vi har formidlet rundt 40 nye jobber så lagt. Vi regner med at mange også har skaffet seg jobber på egen hånd, sier leder Kari-Mette Mjønner i Nav Moss.

Hun nevner ovnsprodusenten Jøtul som alene hadde 16 ledige jobber å tilby. Mjønner skal nå la arbeidsmarkedet virke i rundt to uker før hun gjør opp ny status.

- Når først så galt skulle skje, er ikke situasjonen så ille. Ledigheten er lav, og det er mange som er på jakt etter arbeidskraft på denne tiden av året, sier hun.

Stenger på Herøya

På Herøya ved Porsgrunn skal solenergiselskapet REC legge ned. En underleverandør går også med i dragsuget, slik at i alt 455 arbeidere mister jobben. Leder Grunde Grimsrud i Nav Porsgrunn ser likevel lyspunkter.

- Dette er folk med god kompetanse. De

har gode muligheter til å komme seg i arbeid, sier han.

Mange ved REC har vært permittert. Grimsrud sier rundt 80 personer fra REC har gått ut av Navs datasystemer.

- Det tyder på at de har fått seg jobb, sier han. Vilje til å pendle og til å skifte bransje øker mulighetene for ny jobb, her som ellers.

Samtidig er nye bedrifter på vei inn. RHI Normag AS bygger ny fabrikk for smeltet magnesiumoksid på Herøya. Fabrikken er eid av østerrikske RHI AG som produserer ildfaste materialer.

- De er nå midt i ansettelsen av 150 personer, sier Grimsrud. Det kan bli mer: I forrige uke fikk han «varsel» om at den kjemiske bedriften SilMag i løpet av 1-2 år kan komme til å starte opp på Herøya med opp til 300 ansatte.

Stenger i Nordland

REC er også i ferd med å legge ned to fabrikker i Glomfjord og én i Narvik. Når den siste oppsigelsestiden er ute til sommeren, regner Nav i Nordland med at rundt 730 jobber har gått tapt, inkludert underleverandører.

- I Narvik ser det så langt ut som om de fleste har fått seg ny jobb, sier fylkesdirektør Kjell Hudvik i Nav Nordland.

I Glomfjord er det mer krevende. - Den første fasen

oppsigelser har gått overraskende bra. Mange har fått seg nye jobber i regionen og i offshore. Vi er mer bekymret for de som blir ledige til sommeren, sier Hudvik.

Glomfjord ligger i Meløy kommune. Ledigheten har økt fra 59 personer i april i fjor til 146 i april i år. Drøyt 200 mistet jobben da den første fabrikken ble lagt ned før jul.

Fortsetter i industrien

Professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole har i mange år analysert arbeidstagernes videre vei etter at bedrifter er nedlagt.

For industrien har han fulgt oppsagte arbeidere frem til 2005. Resultatene viser:

  • To tredjedeler av dem som mister jobben i industrien får seg nye industrijobber
  • 20 prosent får seg ny jobb i tjenesteyting
  • 2-3 prosent får jobb i offentlige sektor
  • 10 prosent forlater arbeidsstyrken, for eksempel ved at de blir uføretrygdet. - Dette har vist seg å være ganske stabilt over tid, så det er all grunn til å tro at bildet er det samme for årene etter 2005, sier Salvanes.