Vi imidlertid ikke i verdenstoppen når det gjelder bruken av smarttelefonen – bortsett fra når vi ser på TV. 62 prosent av oss ser på TV samtidig som vi benytter smarttelefonen.

Utviklingen går fort. På et år har andelen som sier de har smarttelefon økt fra 33 prosent til 54 prosent, viser en undersøkelse fra Google, Ipsos og MMA.

Trioen lanserer nå et nettsted Our Mobile Planet for slike undersøkelser – og hvor disse tallene fremkommer.

Også hos våre naboer Sverige og Danmark, samt i Storbritannia og Australia er andelen av befolkningen som har smarttelefon svært høy. Men aller høyest er den Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene. Her er den er på over 60 prosent.

— Nordmenn har stor kjøpekraft og interesse for ny teknologi, uttaler produktmarkedssjef Harald Skaarn i Google Norge. Han tror ikke markedet for ordinære mobiltelefoner vil være særlig stort.

To av tre må ha den med

Undersøkelsen viser at vi ikke er blant de hissigste brukerne. To av tre sier at vi alltid har med smarttelefonen når vi går ut, mens hele 80 prosent av amerikanerne at de ikke forlater hjemmet uten den. Skaarn mener det er påfallende å se hvordan bruken varierer fra land til land.

— I Latin-Amerika og Asia ser det for eksempel ut til at de vil hoppe bukk over PC-en. Mens PC er dyrt og utilgjengelig, er en smarttelefon noe alle kan bruke. Derfor ser vi at de i større grad bruker smarttelefonen der vi bruker annen elektronikk, sier han.

Vi gir heller ikke så lett slipp på gamle medievaner. Mens bare en av fem nordmenn vil gi opp TV-en til fordel for smarttelefonen, sier over halvparten av kineserne at de ville gjort det.

Nordmenn=multitaskere

Undersøkelsen viser også at nordmenn er gode på multitasking. Mer enn 60 prosent av oss leker med smarttelefonen mens vi ser på TV. Nesten like stor andel svensker og dansker oppfører seg på samme måte.

Fire av ti nordmenn bruker også smarttelefonen mens de sitter ved datamaskinen.

-Jeg har ikke noen forklaring på hvorfor vi er så glade i å gjøre flere ting på en gang, men man kan vel tenke seg at det er så enkelt som at de aller fleste nordmenn har ett eller flere TV-apparater, en datamaskin og nå også snart en smarttelefon. På telefonen velger vi jo innholdet vårt, så den kan være fin å ha mens vi venter på at favorittprogrammet begynner, tror Skaarn.

VANLIG HER: I Saudi-Arabia (bildet) og De forente arabiske emiratene eier over 60 prosent en smarttelefon.
STR/Ap