• IKKE NAIV: - Norske forbrukere tror gjerne vi kontrollerer alt. Men våre kontroller er nokså begrenset. Det er de enkelte virksomhetene som er ansvarlige for at regelverket følges, sier regiondirektør i Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane, Karen Johanne Baalsrud. FOTO: Eirik Brekke

Velger bort kyllingene

MATTRYGGHET: Regiondirektør Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet kjøper sjelden kylling. - Broiler- produksjon er lite tiltalende, sier hun.