Norges Bank la torsdag også frem en ny pengepolitisk rapport om hvilke forventninger banken har til renteutviklingen i tiden fremover.

I sin begrunnelse for å holde renten uendret skriver Norges Bank at den moderate økonomiske oppgangen fortsetter hos Norges handelspartnere. Videre heter det at det imidlertid er «utsikter til at det tar enda lengre tid før styringsrentene ute settes opp, i hovedsak som følge av svakere inflasjonsutsikter i Europa.»

— Holdes lav lenger

I Norge har veksten vært moderat og om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/14, men det ser ut til at veksten fremover kan bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn, ifølge Norges Bank.

— Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt. Det er utsikter til at styringsrenten blir liggende om lag på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

— Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg ytterligere, kan det bli aktuelt å sette styringsrenten ned, legger han til.

Som antatt

Ekspertene NTB var i kontakt med i forkant av rentemøtet, tror en renteheving skyves ytterligere frem i tid. En viktig årsak til dette er et forventet fall i norske oljeinvesteringer neste år.

Nylig besluttet dessuten Den europeiske sentralbanken (ESB) å senke sin styringsrente til rekordlave 0,15 prosent og bankenes innskuddsrente til under null.

— Norges Bank må avlyse alt snakk om renteøkning de neste årene. Jeg tror ikke det er behov for noen renteøkning på tre til fem år, sa sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen til NTB noen dager før torsdagens beslutning ble kjent.

Statistisk sentralbyrå mente nylig at styringsrenten vil ligge på 1,5 prosent frem til utgangen av 2015, men det var før rentekuttet i Europa og de nye tallene for oljeinvesteringer.