• TEKNISK SVIKT: Tekniske problemer er ofte årsak til at ferger og passasjerskip treffer land eller kaien når de skal legge til. Her har MF "Trondheim" fått et ublidt møte med land ved fergekaien på Krokeide sist sommer. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Færre skipsulykker

Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser en liten nedgang i antall skipsulykker i 2012.