En undersøkelse Norstat har gjennomført for Storebrand viser at sju av ti innbyggere i Midt-Norge kobler tre eller flere elektriske artikler til løse skjøteledninger. Halvparten tenker ikke over at dette kan være farlig.

— Det som ofte skjer er at det blir for stor belastning på kursen. Dette fører til at det blir for stor varme inne i ledningen, og dermed kan det oppstå brann, sier seniorrådgiver ved Trøndelag brann-og redningstjeneste, Einar Nyberg, til adressa.no.

Tynnere ledninger tåler mindre

Tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon viser at over halvparten av alle branner i Norge elektrisk opprinnelse. Faren for brann er klart størst i vinterhalvåret, når folk bruker mest strøm og flest elektriske apparater.

Skjøteledninger er dimensjonert for ulik bruk, og tåler ulik belastning. Kobler du DVD-spilleren, tv-en, mobilladeren og varmeovnen til samme kontakt, er risikoen for brann betydelig.

— Tynnere ledninger tåler mindre strøm. Vi ser ofte at det er for mange apparater som er koblet sammen, og det er ikke heldig, sier Nyberg.

Skjøteledninger ofte er langt mer slarkete enn en fastmontert veggkontakt. Det medfører mer motstand, og enda mer varme. Man bør heller ikke lage for store ledningskveiler. For mange «runder» i kveilen kan føre til økt temperatur i ledningen.

Anbefaler faste stikkontakter

— Ved vanlig bruk blir en stikkontakt litt varm. Kobler du til fire apparater som trekker like mye strøm, så vil det gå fire ganger så mye strøm og 40 ganger så mye energi i stikkontakten. Da utvikles det 40 ganger så mye varme. Ved feilkobling kan det begynne å brenne, sier direktør i Storebrand Skadeforsikring, Tom Granquist.

Seniorrådgiver Einar Nyberg i Trøndelag brann- og redningstjeneste, anbefaler fastmonterte stikkontakter fremfor skjøteledninger.

— Har du mulighet vil jeg anbefale at du får en godkjent elektriker til å bytte til til faste stikkontakter, sier Nyberg.

Han får støtte fra branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten.

— Disse får ikke samme type mekanisk slitasje som skjøteledninger får, sier han.