Morgendagens utfordringer skal i stor grad løses gjennom forskning og teknologi. Det gjelder både klima, urbanisering, arbeidsliv og mye mer. Men mange av svarene som er nødvendig for å løse disse utfordringene finnes ikke i dag. For å lykkes kreves det mot til å løfte seg og etterspørre løsninger som ikke finnes på behov som allerede er til stede. Repetisjon gir ikke nyskapning.I noen tilfeller er det kjent og tilgjengelig teknologi som skaper løsningene, men ofte kan det være nødvendig å investere i ny kunnskap for å møte behovet. I disse tilfellene holdes innovasjon tilbake fordi det offentlige i stor grad ikke benytter muligheten til å handle strategisk for å skape nye løsninger. Årsaken er først og fremst manglende vilje blant offentlige innkjøpere. Allerede i 2008 ga EU-kommisjonen ut en veileder som beskrev hvordan slike såkalte pre-kommersielle innkjøp burde foretas.

Skaper et marked

Pre-kommersielle innkjøp innebærer at kjøper henvender seg til et relevant marked med en beskrivelse av behovet. Hensikten er å treffe leverandører som enten har kompetanse eller kan skaffe seg kompetanse til å levere, men som foreløpig ikke har utviklet løsningen. Gjennom etterspørsel bidrar det offentlige til å skape et marked som gjør det økonomisk mulig for leverandører å utvikle nye løsninger og produkter. På denne måten vil utviklingen skje uten bruk av forskningsmidler eller statsstøtteordninger. Resultatene av forskning— og utviklingen deles med andre offentlige innkjøpere samt leverandørmarkedet.

Anskaffelsene kan være alt fra utvikling av løsninger og design, prototyper og til en begrenset serie testprodukter. Pre-kommersielle innkjøp er begrenset til fasen frem til kommersialisering. Det betyr at anskaffelsene ikke omfatter kommersiell utvikling, masseproduksjon, integrasjon, tilpasninger eller forbedringer til eksisterende produkter eller prosesser.

Viktig drivkraft

Samfunnsbehov er en viktig drivkraft for innovasjon i mange sektorer, som IT, energi, helse og infrastruktur. Som en erkjennelse av at verden ikke bringes videre med å gjøre mer av det samme, bruker USA og Japan pre-kommersielle innkjøp i stor utstrekning der løsninger ikke finnes for å stimulere til innovasjon. Eksempler på resultatet av slike anskaffelser er IP-adresser, GPS, programvareutvikling og utfordringer knyttet til så ulike forhold som diagnostisering av Alzheimer og opprydding av forurenset grunn som har skapt nye markeder for bioteknologi og nanoteknologi.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for tilsammen 400 milliarder i året. Dersom én prosent av dette benyttes til pre-kommersielle innkjøp tilsvarer det mer enn 50 prosent av Forskningsrådets samlede budsjett. De ubrukte mulighetene som det offentlige har kan stimulere næringslivet, bedre konkurransekraften og skape nye næringer uten at det koster noe.