• tanks1.jpg FOTO: FANA SPAREBANK EIENDOM

Pedersen kjøper Tanks skole

Eiendomsinvestor Tom Rune Pedersen har kjøpt Tanks skole for 34 millioner kroner.