Folketrygdfondets sjef Olaug Svarva og hennes folk har i vår sagt sin mening under 60 generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet er en av de aller største og viktigste eierne på Børsen, og utøver sin eiermakt blant annet ved å stemme på årsmøtet for eierne, generalforsamlingen.

Les også:

I vår har fondet protestert mot lederlønninger og erklæringer om lederlønninger i fire selskaper:

  • Algeta, som fikk gjennombrudd med sin medisin mot prostatakreft i sommer. Konsernsjef er Andrew Kay.
  • RCCL, som eier RCL, (Royal Caribbean Cruises) som er verdens nest største cruiseselskap. Der er Richard D. Fein konsernsjef og styreleder.
  • Noreco, (Norwegian Energy Company) som er et olje— og gasselskap. Administrerende direktør er Einar Gjelsvik.
  • Atea, en nordisk gigant på IT-infrastruktur. Konsernsjef Claus Hougesen.

Ubegrenset

— Vi synes lederlønnsprogrammene i disse selskapene har et urimelig omfang, og at dette ikke er i aksjonærenes interesse, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet Olaug Svarva til Aftenposten.

Hun etterspurte blant annet at opsjonsprogrammene til ledelsen skulle ha et tak på gevinst, at det skulle være et maksimalt antall opsjoner og at det skulle være mulig for eierne å vurdere hvilken verdioverføring som skjer fra eierne til ledelsen. Det er styrene i selskapene som kommer med forslag til hvordan ledelsen skal avlønnes. Forslaget legges frem for avstemning blant eierne på generalforsamlingen.

— Det med lederlønn er blitt en eierskapssak de siste årene. Vi opplever at styrene generelt sett er mottagelig for innspill og dialog om dette, og at de er opptatt av å finne en løsning som vil bli godkjent på generalforsamlingen. Vi ser en positiv utvikling, sier Svarva.

- Fikk dere gjennomslag da dere protesterte mot for gode lederlønnspakker?

— Vi fikk ikke flertall. Vi er en langsiktig aksjonær, og målet for oss er å få til endringer på litt lengre sikt.

- Har dere stemt mot lederlønnspakker i samme selskap over flere år?

— Det har skjedd.

- Har dere solgt dere ut fordi selskapet ikke følger fondets ønsker på dette området?

— Vi har solgt oss ut på grunn av uenighet, men da har det vært en totalvurdering av selskapet, sier Svarva.

Omstridt

I RCL synes Folketrygdfondet i tillegg at lederlønningene generelt sett er for høye. Og i Algeta stemte fondet i tillegg mot forslaget fra valgkomiteen om at styret skulle får tildelt opsjoner. Det er omstridt at styret får opsjoner, fordi det kan påvirke styrets uavhengighet og føre til at styret tar andre risikovurderinger enn ellers. Prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse sier at styret ikke bør få opsjoner.

Svarva ønsker å påpeke at Fondet er opptatt av langt mer enn lederlønninger.

- Vi engasjerer oss i eierspørsmål knyttet til styresammensetning, rapportering og kommunikasjon, verdier og styringsprinsipper, og kapitalstruktur og strategi, sier hun.