Det betydelige oljefunnet på Aldous Major Sør-prospektet er foreløpig anslått til å være på mellom 200 og 400 millioner fat oljeekvivalenter, men operatøren Statoil forventer at det finnes ytterligere olje både sør og nord for funnet.

Dermed kan det være større enn årets tidligere storfunn, Skrugard, i Barentshavet. Det ble opprinnelig beregnet til å være på mellom 150 og 250 millioner fat, men beregningen er siden oppjustert til opptil 500 millioner fat oljeekvivalenter.

Største siden Norne?

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske, som eier 20 prosent av lisensen, er entusiastisk, og tror oljefunnet er det største som er gjort på norsk sokkel siden Norne i 1992. Norne inneholdt ca. 500 millioner fat.

— Det er kjempeartig å være med på å skape slike verdier, sier Haugane. Etter lang tid med skuffende leteresultater, kan han og selskapet nå vise til hele fem funn i år, deriblant også et gassfunn i Barentshavet som ble publisert i dag.

— Med funnet som er gjort på Aldous Major Sør og potensialet på Aldous Nord, kan dette vise seg å være større enn Norne. Vår andel av funnet gjør at vi øker våre totale ressurser med 50 prosent. Samtidig vil enhetskostnadene pr. fat bli lave ved utbygging og produksjon, slik at dette funnet åpenbart er svært lønnsomt, sier Haugane.

Kurshopp

Det norske opplevde en kraftig kursoppgang etter at funnet ble kjent.

For operatøren Statoil er ikke et slikt funn så utslagsgivende for aksjeverdien, men letedirektør Gro G. Haatvedt kaller funnet betydelig, og sier det vil gi grunnlag for en ny, selvstendig utbygging i et av Statoils kjerneområder.

Statoil eier 40 prosent av lisensen. Øvrige partnere er Petoro og Lundin, med 20 prosent hver.