• KONTROLL: Sidan måndag har Finanstilsynet utført rutinekontrollar hjå ti ulike meklarkontor i Bergen. FOTO: SCANPIX

Aksjon mot eigedomsmeklarar i Bergen

Sidan måndag har Finanstilsynet kontrollert om meklarkontor i Bergensområdet fylgjer kravet om godkjent utdanning.