• KLIENT-KLAGE: Advokat Inger Hygen har på vegne av to klienter klaget inn advokat Jon Eilif Orrem for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. BT vet også at en annen eks-klient har klaget ham inn. Orrem selv bestrider klagene mot ham. FOTO: Rune Sævig

Mener advokat har opptrådt «bedragersk»

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har vurdert to klager mot bergensadvokat Jon Eilif Orrem (62). Han står nå i fare for å miste advokatbevillingen.