• P-KNIPE: Sparebanken Vest sitt planlagte nybygg i Jonsvollskvartalet er planlagt med 96 parkeringsplasser for elbiler. Altfor mye, mener Fylkesmannen. ILLUSTRASJON: CUBUS

Avblåser parkeringsstriden

Fylkesmann Lars Sponheim begraver stridsøksen. Han mener kommunen har jenket seg så mye i parkeringssaken, at han nå kan godkjenne alle reguleringsplanene som står på vent.