En rekke nye regler og endringer av regelverk trer i kraft i 2012, og kan ha konsekvenser for boligeiere og de som er på boligjakt. Dette er noen av dem:

Utleie av tomannsbolig mindre skattefritt

Tidligere har utleie av deler av tomannsbolig vært svært gunstig, da man har kunnet leie ut den ene delen skattefritt selv om den har større leieverdi enn den delen eier selv bruker.

I tillegg har det vært mulig å leie ut inntil halvparten av leieverdien av sin egen bruksdel av tomannsboligen.

Finansdepartementet strammer nå inn på disse reglene, da de mener eierne av tomannsboliger favoriseres sammenlignet med eneboligeiere.

I 2012 må eiere av useksjonerte tomannsboliger som leier ut den mest verdifulle delen skatte av leieinntektene.

Leier man imidlertid ut den delen med lik eller minst verdi, er det fremdeles skattefritt.

Hvis ikke eieren i tillegg leier ut deler av sin egen bruksdel, for da kan verdien av utleiedelene overstige verdien av det han bruker selv. Da blir det skattepliktig.

Er leieinntektene under 20.000 kroner per år, er det skattefritt uansett.

Les også:

Må ikke søke for å pusse opp badet

Fra 1. juli i fjor kom det nye regler for ombygging i våtrom, noe som gjorde installering og hovedombygging av våtrom søknadspliktig.

I praksis betød det at man måtte søke Plan— og bygningsetaten (PBE) før man kunne pusse opp badet.

Søknadsmassen var stor, og mye kritikk var rettet mot for mye byråkrati og saksbehandling i små byggesaker.

Kommunal- og regionaldepartementet firer nå på kravene, slik at man slipper å søke kommunen om tillatelse før man pusser opp badet.

Det betyr at det nå er eieren selv som står privatrettslig ansvarlig for arbeidet som blir gjort.

Arbeidet er fremdeles søknadspliktig hvis man skal bryte brannskille, eller hvis man fysisk må gå gjennom vegg, gulv eller tak hos naboen for å plassere nye sluk eller rør.

Les også:

Også små leiligheter må energimerkes

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) har vedtatt endringer i energimerkeforskriften som trer i kraft 1. januar 2012. Nå er ikke lenger leiligheter under 50 m2 fritatt for energimerking. Det er kun frittstående bygninger under 50 m2 som er fritatt.

En annen endring er at boligkjøper kan få laget en energiattest på selgers regning dersom denne ikke foreligger ved salg.

Les mer på energimerking.no

Strammer inn lånemulighetene ved boligkjøp

For å få bukt med en stadig stigende gjeldsbelastning i norske husholdninger samtidig med stadig stigende boligpriser, har Finanstilsynet innført retningslinjer for innstramming av boliglånspraksisen.

De vil at boligkjøperne nå skal har minimum 15 prosent egenkapital for å få lån til boligkjøp, opp fra 10 prosent tidligere.

Dermed kan boliglånet normalt ikke overstige 85 prosent av boligens markedsverdi.

Les også:

Ny liste for løsøre og inventar ved salg

Vaskemaskinen følger med på flyttelasset når du selger boligen, men hvitevarene på kjøkkenet og garderobeskapene må stå igjen til neste eier.

Det er noen av punktene i en oppdatert liste over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg.

Listen er en veileder for å unngå tvister mellom selger og kjøper, og gjelder kun hvis ikke annet er avtalt eller markedsført ved salget.

Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, og fungerer som en bransjenorm med 21 punkter over hva som skal stå igjen i boligen etter salg.

Nytt av årets liste er blant annet at hvitevarene på badet og vaskerommet kan tas med når man flytter.

Listen gjelder for avtaler inngått fra og med 1. februar 2012. Les også:

Lettere å selge uten megler

Privatpersoner har de siste to årene fått adgang til å annonsere bolig for salg uten megler på annonseportalene på nett.

Siden den gang har det vokst frem aktører, for eksempel eiendomsadvokater, som i forskjellig grad tilbyr privatpersoner hjelp til deler av boligsalget, som oppgjør, kontraktskriving, veiledning og råd.

Disse såkalte tredjepartsaktørene har ikke fått annonsere på samme vilkår som eiendomsmeglere, blant annet når det gjelder pris og synlighet av firmanavn.

Flere av disse har derfor ment seg diskriminert på annonsemarkedet, og Konkurransetilsynet har sammen med Finn.no nå lagt til rette for at slike aktører nå får bedre vilkår ved annonsering, og slik sett kan ta opp konkurransen med eiendomsmeglerne.

Les også:

Nye regler om felleskostnader i borettslag

For å unngå at boligkjøpere skal lokkes til å tro at felleskostnadene i et borettslag er lavere enn hva de virkelig er, har Kommunal— og regionaldepartementet fastsatt en ny forskrift om hvilke kostnader som skal inn i et borettslags driftsbudsjett.

Vanlige kostander som forsikringer, godtgjørelse til forretningsfører og kostnader til felles kabel-tv må være med i driftsbudsjettet når borettslaget blir etablert, for å gi potensielle kjøpere et mest mulig realistisk bilde av felleskostnadene.

Trådte i kraft ved nyttår.

Kilder: Huseiernes Landsforbund, NVE, Norges Eiendomsmeglerforbund, Konkurransetilsynet. Kommunal- og regionaldepartementet