EU sliter med medlemsland som trekker i hver sin retning. Når det ikke er Hellas som skaper problemer så er det andre land som truer samarbeidet.

I Irland står finanspakten i fare for ikke å bli godkjent, som følge av at landet skal holde en folkeavstemning om den.

I Spania varsler regjeringen at budsjettunderskuddet blir større enn de tidligere har lovet.

Kan si nei

Irland skal holde folkeavstemning om EUs nye finanspakt. I de andre landene vil man trolig nøye seg med en avstemning i nasjonalforsamlingene.

25 av EUs 27 medlemsland er ventet å slutte seg til finanspakten om strengere budsjettkontroll.

Kun Storbritannia og Tsjekkia har sagt nei til pakten, men planene om en folkeavstemning i Irland skaper tvil om hvor omfattende pakten kommer til å bli.

Irene har to ganger tidligere skapt bølger i EU ved å si nei til NIve-traktaten i 2001 og Lisboa-traktaten i 2008 i folkeavstemninger.

Høyere rente

Helt siden Irlands statsminister annonserte at de vil holde en folkeavstemning den 28. februar så har de irske lånerentene med ti års løpetid steget. På mindre enn en uke har de steget fra 6,75 til 6,86 prosent, skriver Le Figaro.

Kredittvurderingsbyrået Moody's mener et irsk nei vil utgjøre en stor risiko for landets økonomi som i stor grad avhenger av EUs hjelp .

Helt siden november 2010 har Irland vært avhengig av lån fra det internasjonale pengefondet (IMF). Landet har lånt 67,5 milliarder euro. Selv om landet har gjort store fremskritt og ser ut til å holde sine forpliktelser, så er det på ingen måte sikkert at den irske økonomien vil holde seg robust fremover.

Et irsk nei vil ekskludere landet fra videre krisehjelp fra EU, ifølge Bloomberg.

Spansk underskudd

Spania får også EU-kommisjonen til å rase etter at Spanias nye statsminister Mariano Rajoy justerte landets underskuddsmål til 5,8 prosent istedenfor de 4,4 prosentene de var blitt enige om med EU, skriver The Guardian.

EU-kommisjonen kaller justeringen for et «alvorlig avvik». Spanias arbeidsledighet er den høyeste i hele Europa. Landet har allerede gjennomført store budsjettkutt.

— Alle medlemsstater må holde sine forpliktelser. Vi må belyse hva som har skjedd i Spania ettersom avviket er så stort, sier Amadeu Altafaj i EU-kommisjonen.

Hellas jobber fortsatt på spreng for å få de private kreditorene til å nedskrive deler av gjelden. Det er fortsatt usikkert om de vil klare det.

Slike avvik gjør det ikke lettere å få gjennomført den nye finanspakten som skal binde alle EU-landene til en mer oversiktlig finanspolitikk. Avtalen har blitt kritisert av flere for å true landenes suverenitet.

FS00018760.jpg
Thierry Charlier/Ap