En oversikt utarbeidet av det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI viser at det ble solgt våpen og militært utstyr til en verdi av 2290 milliarder kroner i 2010.

Dette var en økning på 1 prosent fra året før og hele 60 prosent mer enn det som ble solgt i 2002, omregnet til 2010-kroner.

Av de 100 største våpenselgerne var hele 44 å finne i USA, mens 30 var basert i Vest-Europa, viser SIPRIs oversikt. Åtte var russiske.

Amerikanske Lockheed Martin troner aller øverst på lista, etter å ha solgt krigsmateriell til en verdi av nærmere 200 milliarder kroner i 2010.

Britiske BAE Systems fulgte på andreplass, mens den amerikanske flyprodusenten Boeing fulgte på tredje.

De ti største våpenprodusentene sto alene for godt over halvparten av salget i 2010, som er det siste året det foreligger komplette tall for.

Land som Kina, Ukraina og Kasakhstan er ikke med på SIPRIS liste, da det ikke foreligger komplett statistikk som lar seg etterprøve fra disse landene.

(©NTB)