EFTA har i dag sendt et brev til norske myndigheter der de klargjør og begrunner sitt standpunkt.

Forbudet mot optjening av bonuspoeng ble innført i 2002. Nå kan hele forbudet stå for fall:

— Hvis vi finner ut at ESAs standpunkt er riktig, vil bonusforbudet bli opphevet i sin helhet. Men vi må studere begrunnelsen nærmere før vi kan gi en endelig konklusjon, sier ekspedisjonssjef Steinar Undrum i konkurransepolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Aftenposten.no.

Bakgrunnen for at frorbudet ble innført var at Norwegian stilte som betingelse for å oppta lavpriskonkurranse med daværende SAS Braathens at SAS ikke lenger skulle ha anledning til å by sine kunder på bonuspoeng på innenriksrutene. Denne avgjørelsen støttet regjeringen, og bonusforbudet ble innført og gjort permament gjennom en forskrift i 2007.

SAS er storfornøyd

Det er bare en hake ved det hele:

Et slik generelt forbud mener ESA nå er i strid med EØS-avtalens direktiv om urimelig handelspraksis.

I SAS, som i sin tid klaget bonusforbudet inn for EØS-domstolen, er man storfornøyd med avgjørelsen.

— Vi regner nå med at myndighetene avliver det eksisterende forbudet. Den konklusjonen ESA har kommet frem til er nøyaktig den samme som vår konklusjon i en juridisk vudering vi foretok av bonusforbudet for noen år siden, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til Aftenposten.no.

— Forbudet hindrer oss i å konkurrere med hele vårt tilbud. Bonuspoeng er viktig, men det vil ikke føre til økte priser, slik noen frykter. Ikke i noe marked har prisøkning blitt resultatet av bonuspoeng. Hellertvert imot, sier Johansen.

ESA viser til at direktivet inneholder en uttømmende liste over urimelig handelspraksis. - Det er bare i disse tilfellene man kan ha et generelt forbud. Siden flyselskapenes bonusordninger ikke er på listen, er et generelt forbud ikke tillatt, mener ESA.

Uavhengig av dette mener ESA at forbudet også er et uberettiget hinder for to grunnleggende friheter innen EØS: friheten til å tilby tjenester og etableringsfriheten for flyselskap.

Anbefalt av Konkurransetilsynet

Et formelt åpningsbrev er det første skrittet i en såkalt traktatbruddsprosedyre. Hvis norske myndigheter ikke følger opp brevet innen to måneder, vil ESA vurdere å sende en grunngitt uttalelse, som er siste skritt før en eventuell domstolsbehandling.

Uavhengig av ESA-uttalelsen har Fornyings- og administrasjonsdepartementet en tid vurdert å oppheve forbudet delvis, og har hatt ute på høring et forslag om å tillate opptjening av bonuspoeng på innenriksrutene mellom Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Dette etter anbefaling fra Konkurransetilsynet.

— Hvis vi, etter å ha studert brevet fra ESA nærmere, finner ut at vår forskrift om bonusforbud strider mot EØS-avtalen vil dette selvsagt bety at vi blir nødt til å ikke bare delvis oppheve forbudet men oppheve det fullstendig. Det vil i praksis si at det vil bli anledning å opptjene bonuspoeng på hele det norske innenriksnettet, sier ekspedisjonssjef Undrum.

Norwegian er motstander av å oppheve forbudet og mener det vil bety økte flypriser:

— Sett fra forbrukernes ståsted vil en opphevelse av forbudet gi høyere priser og et dårligere flytilbud, ikke minst i distriktene. Alle vet at hensikten med bonus er å låse kundene inne, folk kjøper dyrere reiser enn de må på arbeidsgivers regning og tar så ut private fordeler som det heller ikke er noen skattemessig oppfølging av pr i dag, skriver kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i en epost til Aftenposten.

— Nå er jo dette brevet fra ESA heller ikke noen endelig avgjørelse, og en prosess med ESA tar jo gjerne noe tid med mye utveksling av informasjon. Vi må jo selvsagt også avvente hva regjeringen bestemmer seg for når de svarer ESA. Det har jo ikke vært slik i andre saker at myndighetene bare har sagt «ja takk» til alt som kommer fra Brussel heller, skriver SKånvik.