• FLEIRE FASTE: - Eg vonar dette resultatet gjer at det no blir fleire fast tilsette, seier klubbleiar Arne Vindenes på Bergen Group BMV på Laksevåg, etter Høgsterett i går gav LO medhald i kampen om tillegg for utanlandske leigearbeidarar. FOTO: ØRJAN DEISZ

Gledeleg overraska over LO-siger

Høgsterett har avgjort at norske verft må betale innleigde utlendingar tilnærma norsk løn. - Eg er gledeleg overraska, seier klubbleiar Arne Vindenes på BMV.