Hvordan forbereder du deg på økonomisk turbulens i Norge? Skriv i kommentarfeltet.

Høsten 2008 var hard for både internasjonal og norsk økonomi. Høyere renter og vanskelig lånetilgang, økt arbeidsledighet og fallende boligpriser ble konsekvensen for oss da bølgene fra kollapsen i finanssektoren slo inn over Norge.

Den gang var vi svært pessimistiske da vi ble spurt om vår tro på landets økonomi. Men nå er frykten tilbake, viser en fersk undesøkelse fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Frykt fra Europa

Nordmenn er redd for at krisen i eurosonen skal smitte over på den norske økonomien, som foreløpig har vært forskånet for de hardeste konsekvensene.

Blant annet er det et langt lavere antall enn tidligere som er forberedt på å bruke mye penger på dyre innkjøp.

— Nordmenn har lenge levd i en optistisk boble, og trodd at det økonomiske ruskeværet ute i verden ikke vil påvirke oss. Dette viser at folk tar inn over seg at det ikke nødvendigvis er riktig, og at også norsk økonomi er utsatt. Samtidig er det viktig at vi ikke blir lamslått av en frykt for konsekvensene, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Sparegrisen neste

Selv om vi er mer negative har nordmenn fremdeles sterk tro på sin egen privatøkonomi. De fleste tror fremdeles at de vil ha mer å rutte med neste år, men de ekstra pengene vil gå rett i sparegrisen. Over 30 prosent av de spurte sier at de vil nedbatale lån eller spare mer dersom privatøkonomien deres blir bedre. Det er en sterk økning fra forrige kvartal. Sandmæl understreker at det er viktig at folk ikke slutter å bruke penger.

— Det er viktig å bruke penger med måte, men om forbruker stanser opp gjør det økonomiske hjulet det samme. Jeg kan bruke samme eksempel som jeg gjør for ungdomsskoleelever: Om vi slutter å kjøpe biler, så vil de som lager bilene miste jobben, sier Sandmæl.

- Hvordan vil du anbefale folk å forholde seg til det som skjer i økonomien nå?

— Det er selvsagt vanskelig å spå hva som vil skje fremover, men å vise måtehold er en god løsning. Ha en økonomisk buffer til uforutsette utfifter, nedbetal lånet til et komfortabelt nivå - men allikevel, ikke slutt å bruke penger. Det er viktig å holde økonomien i gang, sier Sandmæl.

Vi har 750 milliarder på konto

FNO understreker også at resultatne i deres undersøkelse underbygges av tallmateriale fra SSB, som i tredje kvartal viste at vi i perioden fra september 2010 til september 2011 sparte over 50 milliarder kroner, som er det høyeste på ti år. Totalt har nordmenn nå 750 milliarder kroner på bok.

— Reallønnsvekst, lave renter og fallende strømpriser gir folk muligheten til å spare mer. Det er et godt tegn at så mange svarer at de vil spare mer eller nedbetale gjeld dersom de får bedre økonomi, sier administrende direktør Arne Hyttens i FNO i en pressemelding.