Selskapet leverte fram til 1987 transporttjenester og elektrisk kraft til gruvedriften på Løkken Verk i Sør-Trøndelag. De senere årene har de hatt i oppgave å ivareta Orkla-konsernets historie, og investert i eiendoms— og kraftmarkedet.

Foruten Wiggen, består kjøpersammenslutningen av ansatte i Salvesen & Thams, samt lokale investorer. Kjøpet på 235,3 millioner kroner er ventet å gjennomføres før årsskiftet, opplyser konsernet.

Tidligere Orkla-sjef Bjørn M. Wiggen.
JON HAUGE

— Dette gir oss helt nye muligheter til å skape vekst og verdier lokalt og regionalt. Vi skal være en sentral næringslivsaktør i Midt-Norge, og drive næringsutvikling basert på aktivt eierskap, sier Wiggen, som har vært styreleder for selskapet i 20 år.Løkken Verk i Meldal kommune ble startet som kobbergruve allerede i 1652. I 1904 gjenopptok Christian Thams og Christian Salvesen gruvedriften på Løkken som selskapet Orkla Grube-Aktiebolag. Selv om gruva da hadde ligget brakk noen år, regner Orkla 1652 som sitt oppstartsår. Konsernet sier de er opptatt av at røttene skal ivaretas videre.

— Nå står vi midt i en transformasjonsfase, der Orkla skal omdannes til å bli et merkevareselskap. Vi ser at nye eiere vil være bedre egnet til å ivareta oppgavene med videreutvikling, sier konsernsjef Åge Korsvold.