Ingen land slipper ut mer karbondioksid i atmosfæren enn Kina, men få, om noen, setter like ambisiøse mål for hvordan disse utslippene skal reduseres. Nå skal myndighetene bruke 2370 milliarder yuan – rundt 2100 milliarder kroner – på å bli grønnere.

Investeringene skal, etter det nyhetsbyrået Reuters forstår, i hovedsak brukes innenfor industrisektoren. Målet er å kutte utslippene av karbondioksid med 40-45 prosent per BNP-enhet innen 2020, sammenlignet med 2005-nivået.

— Skal kutte tilsvarende 670 mill. tonn kull

Energiforbruket per BNP-enhet skal kuttes med 16 prosent innen 2015 sammenlignet med 2010, noe som tilsvarer 670 millioner tonn kull, skriver den statlige avisen China Daily.

Den enorme økonomiske veksten i Kina de siste 30 årene har hatt en katastrofal effekt på miljøet. Mye av energien som forbrukes på fabrikkene stammer fra kullkraftverk, noe som har ført til at flere av storbyene er dekket av et tykt lag smog.

Veksten har også gjort Kina til en storimportør av olje og gass.

Reduserte energiforbruket i fjor

Nå håper myndighetene å redusere energiforbruket ved å øke effektiviteten i industrien. De siste årene er et stort antall gamle, forurensende kraftverk og fabrikker blitt erstattet av nye, mer energieffektive modeller.

Kina er dessuten blitt verdens største produsent av fornybar energi, spesielt innen sol- og vindkraft.

De nye milliardene som nå pøses inn for å gjøre Kina grønnere er en del av en prosess som har pågått i flere år. Tidligere i august kunne China Daily melde at energiforbruket i 2011 gikk ned med to prosent. Bildet er likevel ikke entydig – mens Beijing reduserte sitt energiforbruk med over 18 prosent, meldte flere provinser om en sterk økning.