En undersøkelse foretatt av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på oppdrag fra Mattilsynet slår fast at nordmenn spiser for mye av det potensielt kreftfremkallende stoffet. Når man varmer opp mat er en av sideeffektene at furan dannes.

Dette finnes blant annet i kaffe, hermetikk og forseglede matvarer på glass som har vært varmebehandlet, slik som barnemat. — Det er grunn til helsebekymring i befolkningen, sier seniorforsker i VKM Trine Husøy.

Verst for små barn

Hun forteller at de har vurdert inntaket av stoffet furan blant den norske befolkningen i ulike aldersgrupper.

- Vi ser at egentlig alle aldersgrupper får for mye furan i seg, men verst er det for små barn. Små barn har et mer ensidig kosthold og får på den måten i seg mer av dette stoffet, sier Husøy.

Potensielt kreftfremkallende

Hun forteller at forsøk viser at furan har gitt kreftutvikling i lever hos rotter og mus.

— Da er det potensielt kreftfremkallende i mennesker også, sier Husøy.

Det var kun inntaket av furan som ble undersøkt i denne sammenhengen.

— Dette er et kjent stoff og man har lenge vært oppmerksom på den mulige kreftfaren stoffet medfører, sier Husøy.

Hun mener at furan kan ha forekommet i varmebehandlet mat til alle tider. Trolig er det flere og kompliserte mekanismer som ligger bak dannelsen av furan. Det er begrenset kunnskap om hvorvidt hjemmelaget mat kan inneholde like mye furan som ferdigproduserte matvarer, sier hun.

- Må få mer kunnskap

- Kvalitet og sikkerhet er det viktigste for Nestlé, sier kommunikasjonssjef i Nestlé Norge Marianne Hardeng Aaberg. Nestlé er blant annet en stor produsent av barnemat på glass.

— Furan dannes naturlig ved varmebehandling av mat og er viktig for å gi maten smak, samt for å gjøre maten trygg. Vi forholder oss til rapporten og følger Helsedirektoratets råd, sier Aaberg.

— Vi er opptatt av å få mer kunnskap på feltet og støtter og følger forskning på furan i mat. Det er blitt gjennomført flere vurderinger av risikoen knyttet til furan i mat i EU og i USA og det er ikke gjort funn som har ledet til endringer i offentlige kostholdsråd til befolkningen i EU og USA. Vi tar bekymringer fra forbrukerne veldig alvorlig og der det er mulig reduserer vi inntakene av furan, men da må vi være sikre på at det ikke går utover næringsinnholdet, sikkerheten, eller smaken på produktet, sier Aaberg.