Statskog lyser fredag ut 22 eiendommer i 10 ulike fylker med en samlet areal på 50.000 dekar, skriver Nationen.

— Dette salget vil bli etterfulgt av flere nye runder med salg av skog. Til sammen skal 500.000 dekar skog selges innen 2017, ifølge landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

— Her har skogeiere en unik sjanse til å styrke driftsgrunnlaget. Vi legger opp til tidenes salg av mange store og små skogeiendommer fremover. Det er god rødgrønn politikk, sier landbruksministeren.

I oktober 2010 ble det klart at staten gjennom Statskog skulle få kjøpe de såkalte Borregaard-skogene fra Orkla. Prisen for 1,1 millioner dekar var på 1.725 millioner kroner. Ifølge Vedum er det en sammenheng mellom det kjøpet og de forestående salgene av andre skogeiendommer.

— Gjennom kjøpet av Borregaard-skogene sikret vi nasjonalt eierskap til store skogareal. Det åpner igjen for salg av andre skogeiendommer, noe som kan gi bedre arrondering og mer rasjonell drift for både Statskog og for mange små og store norske skogeiere, sier Vedum.

Planen er å lyse ut skogeiendommer for salg to ganger i året fremover.

500.000 dekar er ifølge Vedum mer enn det samlede skogarealet som er eid av Løvenskiold, som eier Nordmarka i Oslo. (©NTB)