Siden 2007 har antall mennesker som får hjelp av Caritas, steget fra 370.000 til 1,01 millioner, skriver Caritas i en ny rapport.

Mange av dem er arbeidsløse, og mange har mistet sine ledighetspenger etter at tiden er løpt ut og de har mistet retten til dem.

25 prosent ledige

Ifølge offisielle tall er det nå 1,7 millioner familier der alle familiemedlemmene er uten arbeid. Arbeidsløsheten er vokst til nesten 25 prosent siden krisen begynte.