Høyesterett har dømt en mann i 40-årene fra Randaberg utenfor Stavanger til 21 dager i fengsel, samt inndragning av 80.000 kroner. Det skriver Aftenbladet.no.

Han får fratrekk for en dag i varetekt.

Svart arbeid på hytta

Årsaken til fengselsstraffen er at mannen kjøpte svart arbeid av en bygningsarbeider, for å utbedre hytten som han eier i Åseral kommune i Vest-Agder. Mannen ble i februar i fjor dømt til en betinget fengselsstraff på 60 dager i Stavanger tingrett, samt inndragelse av 80.000 kroner.

Han skal ha bidratt til å unndra et beløp på 145.000 kroner fra regnskap og skatteplikt.

Men påtalemyndigheten krevde fengselsstraff i 45 dager og anket dommen. Påtalemyndigheten anket først til Gulating lagmannsrett, der saken ble avvist.

Dermed ble den anket videre til Høyesterett. Advokat Odd Rune Torstrup har ført saken for sin klient som nå må i fengsel. På vegne av den offentlige påtalemyndighet var det statsadvokat Jostein Johannessen som førte saken.

Bygningsarbeideren også dømt

Bygningsarbeideren som Randaberg-mannen brukte til arbeider på hytta i Åseral, ble i 2008 dømt til 120 dagers fengsel og en bot på 100.00 kroner.

Den opprinnelige avtalen mellom byggherre og bygningsarbeider var at byggearbeidene skulle utføres uten å oppgi arbeidet til skatte— og avgiftsmyndighetene.

Forholdet, som skriver seg fra 10. februar i 2006, dreier seg om at 145.660 kroner ikke ble oppgitt til Vest-Agder fylkesskattekontor og unndro dermed merverdiavgift på til sammen 36.415 kroner.