— Antallet registrerte arbeidssøkere har falt de seneste månedene. Mens det er høy ledighet i andre europeiske land, har vi et godt arbeidsmarked i Norge, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Ved utgangen av oktober var det registrert 60.800 helt ledige, 2.500 færre enn i samme måned i fjor, ifølge tall fra Nav. Nedgangen utgjør 4 prosent.

— Denne høsten har vi hatt en svak nedgang i ledigheten. Samtidig ser vi at det blir lyst ut færre ledige stillinger, noe som kan tyde på at etterspørselen etter arbeidskraft har gått litt ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Unge ledige

Ledigheten blant kvinner er litt lavere enn blant menn, henholdsvis 2,2 og 2,4 prosent.

Prosentvis er ledigheten størst blant unge mellom 20 og 29 år, der 3,7 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb. Sammenlignet med andre innbyggere i Europa er det likevel nesten ingenting: Ledigheten blant personer under 25 år var i september på 23,3 prosent i eurosonen, viser tall fra Eurostat.

Alle grupper

De sesongjusterte tallene for oktober viser at ledigheten gikk ned i nesten alle yrkesgrupper. Størst nedgang finner vi innen butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og for de uten oppgitt yrkesbakgrunn. Størst økning finner vi i yrkesgruppen helse, pleie og omsorg.

Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning, der bare 0,8 prosent er registrert uten jobb.

Ledigheten er høyest innen reiseliv og transport, med 3,8 prosent, og innen barne- og ungdomsarbeid, med 3,4 prosent.

Færre stillinger

I løpet av de siste to månedene har antallet nye stillinger gått ned. I oktober ble det lyst ut 7 prosent færre stillinger enn på samme tid i fjor. Bygg og anlegg ble sterkest påvirket med en nedgang på 28 prosent, mens 18 prosent færre stillinger ble lyst ut innen barne- og ungdomsarbeid.

Innen jordbruk, skogbruk og fiske var situasjonen langt lysere med 16 prosent flere stillinger, og 7 prosent flere innen industrien.

Ledigheten økte mest i Finnmark og Buskerud, mens nedgangen var størst i Østfold og Vestfold. Totalt sett er likevel forskjellen mellom fylkene ikke særlig stor. Sogn og Fjordane og Rogaland har den laveste ledigheten med 1,6 prosent, mens Østfold og Oslo ligger øverst på statistikken med 3,1 prosent. (©NTB)