Den rekordsterke kronen er gull for forbrukerne, men rammer norske eksportbedrifter hardt. Regjeringen innrømmer at situasjonen er «krevende for mange».

Norske kroner er nå sterkere enn på flere tiår, og den gjennomsnittlige kronekursen for 2012 vil stå igjen som den sterkeste siden 1985. Tirsdag nådde den sitt toppnivå hittil i år, målt ved konkurransekursindeksen (KKI). Den viser hvordan norske kroner utvikler seg sammenlignet med valutaen til Norges 25 viktigste handelspartnere.

NHOs økonomibarometer for fjerde kvartal viser at stemningen er dyster blant norske eksportbedrifter som ikke er tilknyttet olje— og gassektoren.

— Blant disse bedriftene er markedsutsiktene dårligere enn på lenge. De ligger på samme, svake nivå som midt under finanskrisen. Grunnen til dette er helt åpenbart den sterke kronen og den svake utviklingen i eksportmarkedene, sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør for samfunnsøkonomi og skatt i NHO.

Oljestopp tar for lang tid

Lars Tomasgaard, sjef i industribedriften Nordox, tok i Aftenposten onsdag til orde for å dempe investeringene i oljesektoren for å kjøle ned norsk økonomi og svekke den norske kronen.

Han får imidlertid ikke gehør hos Høyre og Arbeiderpartiet.

— Å begrense oljeinvesteringene er et dårlig virkemiddel for å kjøle ned økonomien, for tidshorisonten på et slikt tiltak er veldig lang. Setter vi på bremsene nå, får vi effekten om 10-15 år, sier Jan Tore Sanner, finanspolitisk talsmann i Høyre.

Regjeringen sier den høye aktiviteten i oljenæringen er nødvendig for å holde farten oppe i norsk økonomi.

— En sterkere krone rammer først og fremst virksomheter som konkurrerer med utenlandske bedrifter. For mange eksportører kommer dette på toppen av et allerede høyt norsk kostnadsnivå. Med fallende etterspørsel fra viktige eksportmarkeder i Europa, er situasjonen svært krevende for mange. I denne situasjonen har vi stor glede av etterspørselen fra oljevirksomheten, som bidrar til å holde mange hjul i gang i norsk økonomi, sier Hilde Singsaas, statssekretær (Ap) i Finansdepartementet.

Ved å begrense den offentlige pengebruken, kan noe av presset på kronen dempes, fordi rentene kan holdes lave. Singsaas sier Regjeringen allerede holder igjen.

— I dagens situasjon, med høy vekst i økonomien, holder Regjeringen igjen på bruken av oljeinntekter. Det bidrar til å dempe presset på kronekursen og konkurranseutsatte næringer. At vi holder igjen i gode tider, er også en forutsetning for at vi skal kunne bruke mer i dårlige tider. Denne handlefriheten var god å ha under finanskrisen, sier hun.

Sanner i Høyre vil ikke ta til orde for kraftige kutt i statsbudsjettet nå, men er kritisk til hva Regjeringen bruker oljepenger på.

— I dag går for mye til forbruk og for lite til tiltak som påvirker den langsiktige veksten, som investeringer, innovasjon og vekstfremmende skatteletter. Det øker presset i økonomien, sier Sanner.

Jan Tore Sanner, finanspolitisk talsmann i Høyre.
Aas, Erlend/NTB scanpix