• (1/2)
    STOPP: Etter pålegg frå politiet valte bonde og Sp-politikar Lars Ove Rimmereid i dag å fjerna gravemaskinen som han plasserte over vegen for å stansa anleggstrafikken til vindkraftverket i Fitjarfjellet. FOTO: LENA VERMEDAL

Aksjonerte mot vindkrafttrafikk

Fitjar-bonde Lars Ove Rimmereid plasserte traktoren sin tvers over vegen der anleggstrafikken til Midtfjellet vindkraftverk tok til for alvor i dag.