Undersøkelsen, som omfatter EU-landene samt Island og Norge, viser at 45 prosent av norske forbrukere mener de har hatt grunn til å klage ved kjøp av en vare eller tjeneste, mot bare 20 prosent av EUs innbyggere.

Kjennskapen til regelverket, som for eksempel angrefrist og kjøpsloven, viser at norske forbrukere også er bedre orientert om sine rettigheter enn forbrukere i EU-sonen.

Nettopp denne kjennskapen kan også forklare at vi slår EU-landene når det gjelder netthandel. Undersøkelsen viser at 66 prosent av norske forbrukere har handlet på nett det siste kvartalet, mot bare 37 prosent i EU-landene.