Hydro-rapport viser ikke forurensning i Brasil

Norsk Hydro la mandag fram rapporter som bekrefter konsernets uttalelser om at Alunorte-anlegget i Brasil ikke har forurenset lokalsamfunn i nærområdet.

Publisert Publisert

Norsk Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. I bakgrunnen finansdirektør Eivind Kallevik som ble utnevnt til midlertidig leder av aluminiumsraffineriet Alunorte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

  • NTB

Konklusjonen fremgår i rapporten fra den interne ekspertgruppen og gjennomgangen fra tredjepart, det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services, som var hyret inn av Hydro.

– Begge rapportene bekrefter våre tidligere uttalelser om at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Utslippet av delvis behandlet regnvann til Para-elven, som Hydro har vedgått, har ikke hatt noen påvirkning av betydning, ifølge rapportene.

Frir til lokalbefolkningen

Hydro har allerede flere tiltak på trappene for å styrke driften ved Alunorte, som er verdens største alumina-raffineri. Blant annet skal man forbedre vannbehandlingskapasitet, beredskapsplaner og vedlikehold. Investeringene vil komme på 500 millioner kroner.

Selskapet ser også behovet for å forbedre forholdet til lokalbefolkningen, og ruller ut et bærekraft-initiativ til 250 millioner kroner under navnet «Sustainable Barcarena Initiative».

– Vi må innse at vi har ikke hatt god nok kontakt med lokalmiljøet. Det har ikke stolt på informasjonen som kommer fra oss, sa Brandtzæg.

I etterkant av flom-saken ble Norsk Hydros brasilianske aluminiumsraffineri Alunorte fra 1. mars pålagt å halvere produksjonen.

– Det er nødvendig å styrke samfunnsengasjementet vårt og sørge for en langsiktig dialog. Det er helt vesentlig, sa han, og viste til at selskapet allerede har økt kontakten med lokale myndigheter.

Bestrider brasiliansk rapport

Hydro har vært i hardt vær etter det uvanlig kraftige regnværet i februar. Lokale myndigheter og aktivister mener at vann fra rødslamdeponiene ved anlegget lekket ut og forårsaket forurensing av drikkevannet.

De to rapportene som mandag ble framlagt, står i kontrast til funnene i rapporten som ble gjennomført av det statlig finansierte Instituto Evandro Chagas. Deres gransking av utslipp av regn- og overflatevann konkluderte med at Alunorte var skyld i at drikkevannet var forurenset med tungmetaller.

Alunorte har gått til sak mot påtalemyndigheten i delstaten Pará på bakgrunn av denne rapporten. Hydro bestrider dens forskningsmessige gyldighet og har bedt om at det blir utarbeidet en ny studie av vannkvalitet for å fastslå utslipp.

Sidney Sairafi Aluani fra SGW presenterte selskapets rapport i Oslo mandag. Han sier de ulike konklusjonene kan skyldes ulik metodologi som er benyttet i å hente inn prøver fra vann og jordsmonn, og han påpekte at stiftelsen ikke er sertifisert.

– Det betyr ikke at de har gjort en dårlig jobb, men vi vet ikke nok om for eksempel hvordan de tok prøver. De er ikke godkjent når det gjelder prøvetaking eller analyse, sier han.

– Godkjent drikkevanns-nivå

SGW understreker at deres arbeid er pågående, men at det foreløpig ikke er funnet noe bevis for miljøskade. Bare én prøve fra en lokal drikkevannskilde viste metallverdier som så vidt oversteg den lovlige grensen.

Hydro mener dessuten at rapporten fra Evandro Chagas ikke satte funnene i sammenheng – selv om det skulle vise seg at metodene deres holder standardnivået som kreves. Selskapet sier nivået på tungmetall som ble funnet i vannprøver, uansett var så lave at de ligger under den internasjonale standarden for drikkevann som Verdens helseorganisasjon har fastsatt.

Krangelen om undersøkelsen førte til at samtaler mellom partene brøt sammen onsdag i forrige uke. Samme dag saksøkte delstatsmyndigheten Norsk Hydro for den angivelig giftige lekkasjen fra raffineriet. Søksmålet beløper seg til rundt 600 millioner kroner.

Publisert