Advokat overførte 250.000 fra kvinne i 90-årene til pleier

For fire år siden fikk advokat John Hammervoll ansvar for økonomien til en rik kvinne i 90-årene.
I fjor overførte advokaten 250.000 kroner fra kontoen til den eldre kvinnen. Pengene gikk til en hjelpepleier, som Hammervoll også var advokat for.
Da hjelpepleieren fikk pengene, hadde hun gjeld til Volvat etter å ha gitt private behandlinger i sykehusets lokaler, uten tillatelse.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Overføringen på en kvart million, er blant hundrevis av transaksjoner fra kvinnen i 90-årenes konto som E24 har gjennomgått de siste månedene.

I juni dokumenterte E24 hvordan advokat John Hammervoll de tre siste årene overførte 6,8 millioner kroner til eget firma og eiendomsmeglerfullmektig Odd Kalsnes, fra kvinnen. Politiet siktet i vår Hammervoll for grov økonomisk utroskap, og Kalsnes for medvirkning.

Saken er på et tidlig stadium. Begge nekter straffskyld.

Hammervoll gikk tidligere i sommer frivillig med på midlertidig suspensjon av bevillingen sin, som følge av siktelsen mot ham.

Les også

Partner slutter i Hammervoll Pind

En av overføringene advokaten sto for fra den eldre kvinnens konto, gikk til en hjelpepleier. Samme dag som hjelpepleieren fikk 250.000 kroner, brukte hun et tilsvarende beløp for å kjøpe ut medeierne i en bedrift hun eier.

Advokat John Hammervoll bisto hjelpepleieren med å få fullt eierskap i bedriften, samtidig som han overførte pengene fra kontoen til kvinnen i 90-årene.

Ville bytte ut pleier

Kvinnen i 90-årene er uten nære slektninger og var god for et titalls millioner da hun i november 2016 skrev under på en fremtidsfullmakt til advokat John Hammervoll.

En fremtidsfullmakt er kun gyldig hvis personen forstår hva hun skriver under på. Sentralt i saken er hvorvidt kvinnen har forstått avtalene med advokaten.

Ifølge politiet ble kvinnen diagnostisert med alzheimer og langtkommen kognitiv svikt før hun signerte det første oppdraget i 2016. Hammervolls forsvarer viser til at lege har vurdert henne som samtykkekompetent.

John Hammervolls firma Hammervoll Pind ble ønsket velkommen til Halden i 2016, av daværende ordfører Thor Edquist (H).

De siste årene har den eldre kvinnen fått pleie i hjemmet. Fremtidsfullmakten fastslo at Hammervoll skulle ivareta hennes personlige og økonomiske interesser.

Høsten 2019 mente Hammervoll at omsorgen kvinnen fikk var for dyr, ifølge hans forklaring i retten. Han var i tillegg kritisk til at pleieren var ufaglært, viser en redegjørelse fra advokatens firma, Hammervoll Pind.

Med dette som bakgrunn ville advokaten at en hjelpepleier med helsefaglig utdanning, som tok mindre betalt, skulle overta stellet.

– Det er videre riktig at Hammervoll har anbefalt klienten å finne en rimeligere løsning på enkelte tjenester som Hammervoll anså at kostet uforholdsmessig mye hos den tjenesteleverandøren som ble benyttet, sier Hammervolls forsvarer, Anders Brosveet til E24.

Hammervoll avviser at han har en privat relasjon til hjelpepleieren.

– Han utfører kun handlinger som klienten har bedt ham om, og det selvsagt uavhengig av hva han selv måtte mene om instruksene utover å være en rådgiver, sier advokaten via Brosveet.

Dette er overføringen som gikk fra kontoen til kvinnen i 90-årene til hjelpepleieren.

Vil ikke kommentere overføringen

Fullmaktene fra den eldre kvinnen, gjorde at John Hammervoll disponerte kontoen hennes og kunne overføre en kvart million til hjelpepleieren 7. november i fjor.

Les også

Vil vurdere meldeplikt for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

Hjelpepleieren vil ikke kommentere overføringen, men skriver til E24 at hun har et «godt inntrykk av Hammervoll» og at de har kjent hverandre i rundt ett år.

De siste årene har hjelpepleieren drevet en bedrift sammen med andre. Kort tid før hun fikk pengene fra kvinnen i 90-årene, var det satt i gang en prosess for å kjøpe ut medeierne.

John Hammervoll opptrådte som hjelpepleiernes advokat og var sentral i utformingen av utkjøpsavtalen, ifølge dokumenter E24 har sett. Han omtalte blant annet kvinnen som «vår klient».

To dager før utkjøpet skrev Hammervoll at «Saken er løst». Samme dag som advokaten overførte 250.000 kroner fra kontoen til kvinnen i 90-årene til hjelpepleieren, betales 200.000 til de andre eierne av bedriften. 50.000 kroner skulle overføres senere.

Da hjelpepleieren mottok en kvart million, skyldte hun penger til Volvat, ifølge grunnbokutskriften. Gjelden kom etter det sykehuset i et brev til Fylkesmannen beskriver som et underslag.

Kvinnen betalte 200.000 kroner til de tidligere eierne, samme dag hun fikk overføringen på 250.000 fra den gamle damen.

Tok privat betalt for behandling

Tidligere i 2019 avdekket Volvat at hjelpepleieren hadde tatt seg betalt for å selge sykehusets kremer og gi laserbehandling privat i helseforetakets lokaler på Majorstuen i Oslo.

Volvat politianmeldte ikke saken og varslet heller ikke helsemyndighetene.

Fylkesmannen oppdaget forholdene først da NRK omtalte virksomheten til hjelpepleieren, og krevde en forklaring fra Volvat. Innsyn viser at helseforetaket skrev til Fylkesmannen at hjelpepleieren siden 2015 har «underslått et beløp ved å selge medisinske kremer som tilhørte Volvat, og mottatt betaling til seg selv, blant annet gjennom Vipps».

I tillegg brukte hun «Volvats fasiliteter til å foreta private behandlinger», ifølge sykehuset. Kvinnen har hatt autorisasjon som hjelpepleier i mer enn ti år.

Hjelpepleieren var tidligere ansatt ved Volvat Majorstuen.

Volvat opplyser til Fylkesmannen at kvinnen innrømmet forholdene. Administrerende direktør Per Helge Fagermoen i Volvat vil ikke kommentere saken og viser til at den er oversendt Helsetilsynet.

– Når det gjelder min tidligere arbeidsgiver, så hadde vi en uenighet som er løst, sier hjelpepleieren til E24.

Hjelpepleieren skulle betale tilbake det Volvat hadde tapt. I juni 2019 tok Volvat pant i kvinnens bolig på 250.000 kroner.

Vil ikke kommentere klientforhold

John Hammervoll var med på å starte advokatfirmaet Hammervoll Pind, som i 2017 passerte 100 millioner i omsetning.

Da Hammervoll overførte 250.000 kroner fra kvinnen i 90-årenes konto til hjelpepleieren, hadde firmaet allerede funnet grunn til å granske klientforholdet til den eldre kvinnen.

Les også

Gransket seg selv etter millionoverføringer fra kvinne i 90-årene – fortsatte faktureringen

En redegjørelse E24 har, viser at Hammervoll Pind holdt fire møter om klientforholdet. Det siste møtet var i oktober 2019, noen uker før transaksjonen.

Sindre Aaserød, managing partner i advokatfirmaet Hammervoll Pind.

Leder i Hammervoll Pind, Sindre Aaserød, sier at han verken kan bekrefte eller avkrefte om hjelpepleieren har vært registrert som klient. På spørsmål om overføringen var i tråd med konklusjonen til arbeidsutvalget i Hammervoll Pind, viser Aaserød til det han tidligere har sagt:

– Arbeidsutvalget strakk seg lenger i denne saken enn det som er normalt i advokatbransjen rundt klientforhold. Dette fordi klientforholdet var av en slik karakter at vi så det som nødvendig å gjøre en grundig gjennomgang. Det ble fattet vedtak som viser seg i senere tid ikke ble fullt ut etterfulgt. Arbeidsutvalget erkjenner at vi må bli mer påpasselige med å påse at de beslutninger som fattes etterleves. Vi er i en prosess for å avklare hvordan vi bedre kan sikre dette.

Sindre Aaserød bekreftet tidligere i august at advokaten nå har sluttet i firmaet, og ikke lenger er partner. Etterforskningen mot Hammervoll pågår fortsatt.

– Han ser frem til at fakta kommer frem, sier forsvarer Anders Brosveet.

Les også

DNB ønsker endring i regelverk for å hjelpe de svakeste

Sier pengene var en gave

Da advokaten ble siktet i vår, beslagla politiet dokumenter hos Hammervoll Pind. Før bevisene kunne utleveres, måtte de gjennomgås av Oslo tingrett. Hammervolls forsvarer, advokat Anders Brosveet, ba om at politiet ikke skulle få tilgang til materialet.

Tingretten bestemte at politiet kunne få dokumentene. Hammervoll anket kjennelsen. Anken er enda ikke avgjort.

I sin begjæring til tingretten skrev Hammervolls forsvarer at overføringen på en kvart million var en gave som kvinnen i 90-årene bestemte seg for å gi hjelpepleieren:

«Hammervoll var tilstede da NN (E24s anonymisering journ. anm.) egenhendig utferdiget et gavebrev om dette, enten dagen før eller to dager før utbetalingen ble foretatt den 07.11.2019.»

Advokat Anders Brosveet er John Hammervolls forsvarer.

Etter hva Hammervoll husker ble gavebrevet fysisk gitt til hjelpepleieren, ifølge Brosveets begjæring. Av hensyn til dokumentasjon skal Hammervoll senere ha laget en maskinskrevet versjon som ble datert på tidspunktet for overføringen. E24 har ikke sett noen av gavebrevene.

Forsvarer Anders Brosveet kan på grunnlag av sin kjennskap til saken, si følgende:

– Hammervoll har kun utført sin klients instrukser. Det er klienten som har tatt beslutningene, jamfør at Hammervoll har forholdt seg til at legen vurderte henne som samtykkekompetent.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post sofie.amalie.fraser@e24.no og jonas@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741381407.

Fikk offentlig verge

I tillegg til de 250.000 kronene hjelpepleieren har mottatt, har 10.000 kroner blitt overført fra kvinnen i 90-årene til hjelpepleierens bedrift. Den siste summen ble overført 30. desember i fjor.

Fylkesmannen fikk i april i år informasjon om overføringene fra kontoen til kvinnen i 90-årene. Opplysningene fører til at det ble fattet vedtak om å oppnevne en verge. I avgjørelsen heter det:

«Fylkesmannen anser et midlertidig vedtak om opprettelse av vergemål for deg for å være nødvendig for å avverge vesentlig skade eller ulempe for deg.»

Susie Bergstrand, politiadvokat ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning.

Overføringen til hjelpepleieren er nå en del av politietterforskningen, ifølge politiadvokat Susie Bergstrand ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning.

– Vi er er kjent med transaksjonene, og undersøker dette. Blant annet ser vi på hva slags tjenester som har blitt gitt.

Merknad: En ansatt i Verdens Gang, som er majoritetseier i E24, er tilknyttet kretsen rundt kvinnen i 90-årene som omtales i denne saken.

Publisert: