Aker tror en milliard skal sprøytes inn i de nye fornybarselskapene

Coronapandemien satte fart i fornybarplanene som Kjell Inge Røkke og Aker pønsket på. Aksjemarkedet jubler over omorganiseringen, men mye er fortsatt uavklart når det kommer til hvordan selskapene skal drives, hvor mye kapital de trenger og når de skal gå i pluss.

KJENTE AKER-FJES I NYE JOBBER: Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture, og Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Dette er typisk den roligste tiden i året, men her i Aker er det som vanlig høyt tempo, sa konsernsjef Øyvind Eriksen da han entret podiet på Akers «storsal» på hovedkontoret på Fornebu fredag.

Kjell Inge Røkkes Aker hadde invitert presse og analytikere til lanseringen av selskapets nye fremtidsplan:

Oljeservicebedriftene Kværner og Aker Solutions skal slås sammen igjen, snaue 10 år etter «skilsmissen». I tillegg skilles havvind og karbonfangst ut fra Aker Solutions og over i to selskap som skal børsnoteres.

I tillegg etablerer Aker et eget fornybarselskap, Aker Horizons, som skal sitte på Akers eierskap i de to nye selskapene og vindselskapet NBT.

Se en oppsummering av alle transaksjonene lenger ned i saken.

Nyhetene ble tatt svært godt imot i aksjemarkedet. Mens Kværner steg 7,7 prosent, så steg Aker-aksjen 9,51 prosent. Aller mest steg Aker Solutions-aksjen, som endte opp 34,2 prosent.

Det er også aksjonærene i Aker Solutions som får to «billetter» inn i fornybarfremtiden: For hver aksje man eier i Aker Solutions per 14. august får man nemlig utdelt én aksje i Aker Offshore Wind og én aksje i Aker Carbon Capture som utbytte.

Det skal hentes inn friske penger gjennom rettede emisjoner i de to selskapene før børsnoteringen. Akkurat hvor mye er ikke offentliggjort, men:

– Aker har lagt til grunn at hvert av selskapene vil hente en halv milliard i ny egenkapital, totalt en milliard, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen til E24.

Han forteller at verdsettelsen og størrelsen på emisjonene er noe det jobbes med nå.

– Det har lenge vært spekulert i et mulig salg eller sammenslåing av Aker Solutions med et annet selskap. Har det vært noe dere har vurdert i denne prosessen i det hele tatt?

– I år har vi jobbet med denne sammenslåingen og ikke brukt tid på eksterne alternativer, sier Eriksen.

Han foreller at Aker «generelt alltid er åpne for å diskutere transaksjoner», men at leverandørindustrien har vært i et krevende marked siden 2014.

– De fleste av våre kollegaer i bransjen har fokusert innad og kjemper for å overleve. De har vært mindre opptatt av å gjøre langsiktige industrielle transaksjoner.

Les også

Vil slå sammen Kværner og Aker Solutions

– Må ha finanskostnaden til fornybar

Det som uansett er klart er at investorenes appetitt for å investere i «grønne selskaper» er stor om dagen, selv om mange av dem ikke tjener noe særlig penger.

Det slår ut i at «grønne» selskaper både prises høyere og har enklere tilgang til kapital enn mange andre bransjer, noe Aker selv påpekte fredag.

– Skiller dere ut fornybarselskapene fordi det er så mye mer krevende å få kapital til oljeserviceselskapene deres?

– Bare sammenlign multiplene på selskaper som Nel og Aker Solutions – det er to forskjellige kapitalmarkeder de opererer i. I tillegg vokser det frem et gjeldsmarked med helt andre aktører og kapitalkilder for grønn finansiering enn olje- og gassfinansiering, sier Eriksen.

– Blir man tvunget til å ta slike grep som dere nå gjør for å få tilgang til kapital på rimelige vilkår? 

– Aker har fortsatt god tilgang på kapital, men for å være konkurransedyktig innen fornybar så må man ha finanskostnaden til fornybar, ikke finanskostnaden til olje- og gassleverandører, sier Eriksen.

Les også

Børskommentar: Røkke stokker kortene for det som kan bli et «grønt» og et «brunt» Aker

– Vi så retningen før corona

Det har ikke vært en hemmelighet at Aker-systemet har pønsket en stund på hvordan de skulle organisere seg for det grønne skiftet og nye industrimuligheter – men akkurat hvordan ble først kjent fredag.

– Vi så retningen og muligheten for Aker før corona, men tidspunktet er påvirket av det vi har erfart i 2020, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen til E24.

For to år siden, i mai 2018, spurte E24 Aker-sjefen om selskapet ønsket å ha flere ben å stå på enn oljen, som de har vært så eksponert mot og avhengig av:

– På lengre sikt vil det bli et større tema enn det er de neste to til tre årene, sa Eriksen den gangen.

Allerede på tampen av fjoråret var det klare tegn til at en strategisk prosess var i gang på Akers hovedkontor:

– Om Aker beveger seg inn i fornybarfeltet og havvind, enten som prosjektutvikler eller eier, er et spørsmål og en mulighet vi utforsker nå. Jeg vil ikke utelukke at det skjer, sa Øyvind Eriksen i november i fjor.

I fjor høst kom Aker Solutions ut med sin strategi, som blant annet sier at halve omsetningen skal være «grønn» i 2030. I desember fulgte Kværner opp med sin vekststrategi innenfor nye områder utenfor oljen.

Mens hodene lå i bløt slo corona inn for fullt:

– De globale trendene med fornybar energi, digitalisering og helse var der før corona, men corona-perioden har forsterket og akselerert omstillingen til blant annet fornybar og økt tempoet i industriutviklingen, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen nå.

I VINDEN: Astrid Onsum er ansvarlig for havvind i Aker Solutions i dag og blir sjef i det nye selskapet Aker Offshore Wind, som skal spesialisere seg på flytende havvind og bunnfast havvind på dypt vann

Et kriseår

Arbeidet med fornybar-omorganiseringen har kommet på toppen av et ellers hektisk år.

Først traff corona og oljepriskollapsen – Akers verdier ble halvert, oljeselskapet Aker BP tydde til store kutt og Aker arbeidet hardt for å få politikerne med på en oljeskattepakke.

I tillegg til å håndtere alt dette har Aker også jobbet med børsnoteringen av krillselskapet Aker BioMarine i juli.

Nettopp det at oljeskattepakken ble en realitet har vært en viktig brikke i Akers omorganiseringsplaner, trekker Øyvind Eriksen frem.

Pakker frigir rundt 100 milliarder kroner til oljeselskapene gjennom utsatt skatt. Kort etter at pakken ble vedtatt på Stortinget har den sørget for at utsatte prosjekter har blitt hentet frem igjen.

– Uten de midlertidige skatteendringene ville oppgaven i Norge primært ha vært å nedskalere og nedlegge virksomhet. Med skatteendringene har man mye bedre forutsigbarhet om aktivitetsnivået fremover, sier Øyvind Eriksen.

– Det gjør at man både kan jobbe med en videreutvikling av leverandørvirksomheten innen olje og gass, og samtidig gradvis omstille det nye Aker Solutions til fornybar og grønn teknologi, fortsetter han.

– Hvordan ser dere for dere at Aker skal vokse fornybarsatsingen i Aker Horizons, er det gjennom egenvekst eller oppkjøp, slik som med NBT-budet?

– I Aker Horizons ønsker vi å bygge en portefølje av ulike fornybare energiselskaper og grønn teknologiselskaper, sier Aker-sjefen og fortsetter:

– Hvis vi gjennomfører kjøpet av NBT vil den aksjeposten også ligge i Aker Horizons og de vil parallelt utforske muligheten til å gå inn på andre grønne områder, som for eksempel hydrogen.

Les også

Kjell Inge Røkkes Aker satser grønt etter milliard-comeback

Fra venstre: Aker-sjef Øyvind Eriksen med de troppende direktørene – Aker Offshore Wind-sjef Astrid Onsum, Aker Solutions-sjef Kjetel Digre, Aker Carbon Capture-sjef Valborg Lundegaard, og finansdirektør Idar Eikrem og styreleder Leif-Arne Langøy i Aker Solutions

En ny industri må bygges opp

Både Aker-sjef Øyvind Eriksen, Valborg Lundegaard som blir sjef for karbonfangstselskapet og Astrid Onsum som skal lede havvindselskapet, trakk alle frem de mange prospektene som nå ligger ute i markedet.

I starten skal begge de to nye selskapene være relativt små organisasjoner som hovedsakelig skal lene seg på Aker Solutions for fysiske leveranser.

Likevel er det mye som er uklart når det kommer til hvor mange prosjekter de kan få, hvor mye kapital de vil trenge og når de kan bli lønnsomme – noe E24 spurte om under presentasjonen:

– Det er for tidlig å si. Vi har noen nøkkelprosjekter i gang nå, som Norcem og i Nederland, sa Lundegaard i Aker Carbon Capture.

– Hovedfokuset er å få en inngang og skape et marked. Både flytende og bunnfast havvind på dypt vann er starten av denne reisen, men det tar år å utvikle slike prosjekter og kapitalintensiviteten reflekterer det, sa Onsum i Aker Offshore Wind.

– Man må skille finansieringen for selskapene og prosjektene. Kapital vil i stor grad bli hentet inn per prosjekt, supplerte Aker-sjefen fra podiet.

I Aker Solutions skal man også gjennomgå strukturen i virksomheten. Kjetel Digre mener det er muligheter for å gi mer arbeid til Sandnessjøen, der man tidligere i år planla nedlegging av verftsvirksomheten.

Aker Solutions og Kværner hadde ved inngangen til året rundt 18.800 ansatte og nå er det rundt 15.800, får E24 opplyst av selskapet. Dette skal ned i rundt 15.000, mye gjennom effektivisering av administrasjon.

Les også

Aker-sjef Eriksen: Ingen umiddelbare planer om Cognite-børsnotering

Korea, California og Nordsjøen

Aker-sjefen poengterer også at flere prosjekter nå drives frem av blant annet stimuleringstiltak i EU og andre land.

Onsum fortalte om havvindprosjektene Redwood i California og KF Wind i Sør-Korea, som de allerede er engasjert i, og prosjektene i Norge og Skottland (Scotwind) som de vurderer.

– I mange regioner vil havvind bli større enn olje og gass, sa Onsum og viste til fremskrivninger fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Lundegaard sa at innen karbonfangst har salgspotensialet de ser økt fra 5 til 16 milliarder det siste året. De merker både interesse og investeringsvilje til å få karbonfangst på alt fra sement- og industrianlegg til avfallsstasjoner og annet.

Hun har så langt kontrakter med Heidelberg Cement sitt anlegg i Brevik og Twence i Nederland.

– Slik Aker ser det er tidspunktet ideelt for å ta de to selskapene ut av Aker Solutions og la dem vokse videre på egen kjøl, sier Aker-sjefen.

Publisert: