ESA krever svar om Nav-skandalen

I et brev til norske myndigheter ber EØS-tilsynet ESA om svar på elleve spørsmål i Nav-saken.

Publisert Publisert

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (til høyre) og Nav-direktør Sigrun Vågeng (til venstre) møtte i forrige uke pressen for å orientere om trygdeskandalen. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  • NTB

Brevet ble lagt ut i ESAs offentlige dokumentregister mandag og er signert indre marked-direktør Gunnar Thor Pétursson.

Det var Dagbladet som omtalte brevet først. Bakteppet er avsløringene om at norske myndigheter i en årrekke har feiltolket reglene for å ta med seg trygdeytelser, som sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til andre EØS-land.

ESA ber Arbeids- og sosialdepartementet svare på spørsmålene innen 4. desember.

Spørsmål

Blant spørsmålene ESA vil ha svar på, er hva Norge har gjort for å sikre at EØS-regelverket blir fulgt framover.

I tillegg vil tilsynsorganet vite hvordan norske myndigheter arbeider for å finne fram til dem som er blitt rammet av skandalen, og hvordan disse menneskene skal følges opp.

Det blir også reist spørsmål ved om den norske praksisen kan ha vært feil når det gjelder andre ytelser enn sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

Et annet spørsmål er hvor langt tilbake feilen går. Da skandalen ble offentlig kjent, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at feilen går tilbake til 2012, men ESA vil ha svar på hvorfor Norge eventuelt mener at reglene var annerledes før dette. I kortene ligger en mistanke om at reglene kan ha blitt praktisert feil helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.

Tok opp sak i 2015

Som NTB meldte i forrige uke, tok ESA opp trygdespørsmålet med Norge allerede for fire år siden.

ESA mottok da en klage fra en person som fikk avslag fra Nav da vedkommende søkte om å få ta med seg arbeidsavklaringspenger (AAP) til Sverige. Klagen kom i 2015, samme år som Anniken Hauglie (H) ble utnevnt til arbeids- og sosialminister og Sigrun Vågeng fikk jobben som Nav-direktør.

Saken var gjenstand for flere møter og brevveksling mellom ESA og Norge de påfølgende årene. Den ble blant annet tatt opp på flere såkalte pakkemøter, der ESA og norske representanter møtes for å gå gjennom uløste saker.

I 2017 bestemte ESA seg til slutt for å legge saken vekk.

Fulgte ikke egne forsikringer

I brevet som nå er sendt til Arbeids- og sosialdepartementet, tar ESA opp igjen klagen fra 2015 og viser til forsikringer norske myndigheter kom med den gang, da det ble fastslått at EØS-reglene gjelder over norsk lov.

ESA vil nå ha svar på hvorfor dette prinsippet likevel ikke ble fulgt i sakene som nå er avdekket.

Nav har selv anslått at rundt 2.400 mennesker kan ha fått uriktige tilbakebetalingskrav mot seg i saken. I tillegg er minst 48 personer uskyldig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraff.

Publisert