Revidert budsjett 2020: Se de viktigste nøkkeltallene

Klokken 08.00 la regjeringen frem nøkkeltallene i revidert nasjonalbudsjett 2020, dette er det viktiste:

STORM: Det er tøffe tider for norsk økonomi
Publisert: Publisert:

Tilbakegang for norsk økonomi

icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Utbruddet av Coronaviruset har ført til at bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge nå anslås å falle med 4 prosent i 2020. Da regjeringen i fjor høst la frem statsbudsjettet for 2020 ventet de en vekst i fastlands-BNP på 2,5 prosent. I 2019 vokste den norske fastlandsøkonomien med 2,3 prosent.

Til sammenligning regnet Norges Bank i forrige uke med et fall i fastlandsøkonomien i år på 5,2 prosent, fra et anslag på 0,4 prosents vekst fra 12. mars.

Bruttonasjonalprodukt
Les også

Spår kraftig fall for norsk økonomi

Økning i ledigheten

Norge har nå den høyeste ledigheten på 75 år. Regjeringen anslår en økning i den registrerte ledigheten (Nav) til 5,9 prosent i år fra 2,2 prosent i fjor. Anslaget i fjor høst var at ledigheten i 2020 ville ligge på 2,1 prosent.

Arbeidsledigheten har steget dramatisk etter coronakrisen og nå er 246.000 personer helt ledige, tilsvarende 8,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledighet
Les også

Økonomer tror ikke krisebudsjettet holder: – Kommer til å sprenges

Oljepengene pumpes inn i økonomien

Regjeringen er også nødt til å øke oljepengebruken kraftig. Oljepengebruken er i det reviderte budsjettet økt med 175,6 milliarder kroner, til 419,6 milliarder.

Oljepengebruken i år tilsvarer 4,2 prosent av Oljefondets verdi, og dermed brukes det langt mer penger enn det som normalt skal brukes.

Oljepengebruken måles ved strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd. Dette tallet er justert for å gi et bedre bilde av den underliggende utviklingen i bruk av oljeinntekter over statsbudsjettet.

Oljepengebruk
Les også

Oljepengebruken øker dramatisk etter coronakrisen

Regjeringen beregner også hvor mye oljepengebruken øker som andel av økonomien, for å vise om regjeringen bidrar til å gi gass i økonomien eller til å bremse den økonomiske veksten.

Dette omtales som «budsjettimpulsen», og denne anslås nå til 5,1 prosent, mens det tidligere var ventet en svakt negativ impuls på minus 0,2 prosent i år. Det betyr at statlig pengebruk har sterkt stimulerende effekt på økonomien.

«For å begrense skadevirkningene av virusutbruddet for norsk økonomi er det satt inn svært omfattende økonomiske tiltak i flere omganger», skriver regjeringen i en melding.

Oppdatert oversikt - se hvor mange som er permittert i din kommune:

Publisert: