Det var voldsom jubel i olje-Norge i oktober da de første estimatene for omfanget av oljefunnet på Avaldsnes-feltet i Nordsjøen ble presentert.

Funnet ble etterhvert beregnet til å være i størrelsesorden fra 800 til 1800 millioner fat olje, noe som ville gjort det et av de største oljefunnene i Norge noen gang.

Nedjusterer forventingene

Nå varsler operatøren Lundin Petroleum, som sammen med Statoil og Mærsk har eierskapet på Avaldsnes-feltet, at funnet trolig er noe mindre enn først antatt.

«Følgene denne brønnen får for den sørlige delen av Avaldsnes er i ferd med å bli evaluert, og vil mest sannsynlig redusere ressursestimatet for området,» skriver Lundin i en pressemelding mandag morgen.

Avaldnes-funnet er tilknyttet Aldous-feltet, som også anslås å inneholde svært store oljereserver. Anslaget her er mellom 900 og 1500 millioner fat olje.

-Skuffende

— Det er jo skuffende med negative resutalter, sier pressetalsmann i Statoil Ola Anders Skauby til Aftenbladet. Statoil er andelseier i Avaldsnes med førti prosent. Selskapet er samtidig operatør for den andre delen av giganten, Aldous.

Skauby understreker at de foreløpige volumestimatene for de to funnene alltid har vært usikre.

- Det vil komme ytterligere avgrensingsbrønner både på Avaldsnes og på Aldous. Vi vil avvente resultaene av disse før vi kommer med oppjusterte estimater, men vi støtter operatør Lundin i at resultatene av denne brønnen slår negativt ut for denne delen av funnet, sier han.

I løpet av 2012 skal det bores totalt seks avgrensingsbrønner på gigantfunnet. To på Aldous og fire på Avaldsnes. Resultatene av disse kan igjen endre størrelsen på giganten, den ene eller andre veien.

— Dette er en del av letingens natur. Vi arbeider utifra disse volumestimatene og tar høyde for at det kan endres underveis. I dette tilfellet er spennet ganske stort, og vi kan ikke nå forkusttere hvor vi ender til slutt, sier Skauby.