Disse meglerne tjente best

Selv om boligmarkedet skulle kollapse, er det lite som tyder på at byens meglere vil lide noen nød med det første. Sjekk inntektene.