TrygVesta opp på finans

Forsikringsselskapet TrygVesta bedret resultatet i første kvartal. Bedre resultat på børsen demmet opp for økte erstatninger. Nå vurderes nye premieøkninger.