Kraftig kutt i svart fiske

Det ulovlige russiske overfisket etter torsk i Barentshavet er redusert med 94.000 tonn siden toppåret 2003.