Dette batteriet er kjernefysisk

Forskere har tatt frem mindre og mer effektive kjenefysiske batterier.